PL EN
Platforma internetu rzeczy jako wsparcie cyfryzacji przedsiębiorstw na przykładzie projektu „Lingaro IoT Cloud Platform”
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie
 
2
Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania
 
 
Data nadesłania: 23-01-2024
 
 
Data akceptacji: 25-02-2024
 
 
Data publikacji: 28-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Such-Pyrgiel   

Akademia WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie
 
 
JoMS 2024;55(1):21-35
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem artykułu jest pokazanie możliwości jakie niesie za sobą wdrożenie platformy Internet of Things do procesów produkcyjnych. Za przykład posłużyła aplikacja przygotowana przez polskie przedsiębiorstwo branży IT Lingaro Sp. z o.o.

Materiał i metody:
Materiał powstał w ramach projektu „RPMA.01.02.00-14-9403/17 „Platforma Internetu Rzeczy-LINGARO IoT Cloud Platform” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa RPO WM I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Działanie w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 - 2020 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw.

Wyniki:
Badania pozwoliły na opracowanie aplikacji mającej szerokie spektrum korzyści i zastosowań, w tym między innymi: konsolidacja różnych form internetowego transferu danych, integracja różnych interfejsów i systemów IT, możliwość zarządzania scenariuszami zdarzeń nie zaś pojedynczymi atrybutami, zapis danych na serwerze zewnętrznym platformy, punktowy przekaz danych z i do urządzeń monitujących i sterujących, bieżące zapisywanie interesujących użytkownika procesów produkcyjnych.

Wnioski:
W społeczeństwie cyfrowym wyraźnie widoczny jest rozwój technologii cyfrowych, sztucznej inteligencji, przetwarzania danych. Do najważniejszych jego cech można zaliczyć: szerokie wykorzystanie technologii mobilnych i smartfonów oraz dostęp do nowych cyfrowych produktów i usług, a także e-medycyna, nowe modele biznesowe, wykorzystanie mechanizmów przetwarzania danych do predykcji procesów i zjawisk społecznych. Powyższe technologie stanowią substrat społeczeństwa cyfrowego, co zostało zobrazowane na przykładzie realizowanego i opisanego tu po krótce, projektu badawczego firmy Lingaro.

 
REFERENCJE (12)
1.
Gotz, M. (2018) Przemysł czwartej generacji (przemysł 4.0) a międzynarodowa współpraca gospodarcza, w: Ekonomista, Nr 4, ss. 385 – 403.
 
2.
Grodner, M., W. Kokot, P. Kolenda, K. Krejtz, A. Legoń, P. Rytel, R. Wierzbiński (2015) Internet Rzeczy w Polsce, Warszawa, IAB.
 
3.
Kiełtyka, L., O. Zgoń (2018) Współczesne formy komunikacji – jak zarządzać z wykorzystaniem internetu rzeczy i wszechrzeczy, w: Przegląd organizacji, Nr 2, ss. 24 – 33.
 
4.
Malucha, M. (2018) Internet rzeczy – kontekst technologiczny i obszary zastosowań, w: Studia i Prace WNEiZ US, Nr 54/2, ss. 51 – 69.
 
5.
Marszycki, M. (2023) Internet Rzeczy jednym z najszybciej rozwijających się obszarów polskiego rynku IT, itwiz.pl, Internet Rzeczy jednym z najszybciej rozwijających się obszarów polskiego rynku IT | ITwiz.
 
6.
Schwab, K. (2018) Czwarta rewolucja cyfrowa, Studio Emka.
 
7.
Sikorski, M., red. naukowa A. Roman (2020) Internet rzeczy, w: Real IT World, nr 1/2020, PWN.
 
8.
Smejda, P. (2016) Internet rzeczy (IoT) we współczesnej gospodarce. Rola, zadania i bariery rozwoju, w: Zeszyty Naukowe. Organizacja i zarządzanie, Nr 64, ss. 43 – 56.
 
9.
Such-Pyrgiel, M. (2019) Człowiek w dobie cyfrowej transformacji. Studium socjologiczne, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
10.
Teece, J. D., (2010), Business Models, Business Strategy and Innovation, Long Range Planning 43 (2–3), s. 172–194, cyt. za Such-Pyrgiel M., (2018), Nowe modele biznesu w dobie transformacji cyfrowej, [w:] Społeczne i ekonomiczne aspekty zarządzania w organizacjach przyszłości, Józefów 2018, s. 41.
 
11.
Toffler, A. (1984) The Third Wave, Random House.
 
12.
Traczyk, W. (2020) Internet Rzeczy w polskim przemyśle [Raport], Elektrotechnik. Internet Rzeczy w polskim przemyśle [RAPORT] | elektrotechnik AUTOMATYK.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top