The role of history as a significant determinant in the upbringing of children and youth
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie
 
 
Submission date: 2024-01-30
 
 
Acceptance date: 2024-02-18
 
 
Publication date: 2024-03-28
 
 
Corresponding author
Magdalena Sitek   

Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie
 
 
JoMS 2024;55(1):9-20
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The study analyses the phenomenon of contemporary historical education of children and youth. This education takes place in a changing technological environment, utilizing teleinformatics tools, as well as in a changing worldview, political, and economic environment. Consequently, new opportunities for historical education arise. The aim of the study is to seek answers to a series of questions that arise in the context of upcoming changes in human education. It is impossible to answer all of these questions. Nevertheless, the most important of these questions include: how to teach history? What place does the teaching of history occupy in the education process of young people? Is it possible to objectively understand history? The study used the method of analysing events caused by new technical possibilities. These events include the introduction of political correctness in the media narrative, limiting the teaching of history to the awareness derived from posts. The result of the conducted research is the expression of concern about the fate of history teaching. This is often popularized by unprepared individuals, and the selection of facts for historical analysis is carried out in terms of political or ideological demand.
 
REFERENCES (22)
1.
Barańska-Szmitko, A. (2021). Dyskurs historyczny a dyskurs popularnonaukowy w serwisie YouTube na przykładzie wybranych kanałów, 46, 160-187. Kultura-Media-Teologia.
 
2.
Carretero, M., et al. (2022), History education in the digital age, w: Carretero, M., et al. (red.), History Education in the Digital Age. Cham: Springer International Publishing. 1-26.
 
3.
Ciunajcis, D. (2011). Rewolucja francuska a dwudziestowieczna historiografia pojęć politycznych, 4, 91-103. Studia Europaea Gnesnensia.
 
4.
Florek IB. (2021). Europa – Wspólnota wartości. Współczesne rozumienie idei i dziedzictwa Alcide De Gasperi. 1(46), 325-336. Journal of Modern Science.
 
5.
Habielski, R. (2009). Przeszłość i pamięć historyczna w życiu kulturalnym PRL. Kilka wstępnych uwag, w: P. Skibiński (red.), Polityka czy propaganda. PRL wobec historii, Muzeum Historii Polskie, Warszawa.
 
6.
Harvey, D. (2015). Historia przeciw teorii: komentarz do Marksowskiej metody z Kapitału, 2(16), 16-53. Praktyka Teoretyczna.
 
7.
Markowska, B. Stryjek, T. (2021). Wprowadzenie, w: B. Markowska (red.), Dyskurs historyczny w mediach masowych: reprezentacje przeszłości w polskiej i ukraińskiej sferze medialnej. Vol. 13. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 
8.
Mazurek, S. (2017). Filozofia wobec doświadczenia bezprecedensowego zła–od rewolucji francuskiej do Holokaustu, 62.62, 139-154. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej.
 
9.
Michalski K, Gądek-Hawlena T. (2022). Zdalna edukacja a bezpieczeństwo studentów w sieci Internet, 1(48), 141-159. Journal of Modern Science.
 
10.
Mrozewicz, L. (2016). Damnatio memoriae w rzymskiej kulturze politycznej, w: R. Gałaj-Dempniak, D. Okoń, M. Semczyszyn (red.), Damnatio memoriae w europejskiej kulturze politycznej, IPN, Szczecin.
 
11.
Nalaskowski, F. (2012). Poprawność polityczna–ten zły, który nie istnieje, 2(88), 211-222. Kultura i Edukacja.
 
12.
Robinson, O.F. (2007). Penal practice and penal policy in ancient Rome. Routledge, London, New York.
 
13.
Salmonowicz, S. (1990). Rewolucja Francuska: blaski i cienie dziedzictwa, 1-2(81), 75-85. Przegląd Historyczny.
 
14.
Sitek B, Bednarek W. (2014). Konstytucyjna ochrona rodziny a ideologia nowego ładu społecznego. 1(2014), 207-220. Journal of Modern Science.
 
15.
Sitek M, Such-Pyrgiel M. (2018). Wpływ cyberkultury na prawa człowieka. 4(39), 201-215. Journal of Modern Science.
 
16.
Southgate, B. (2002). History: what and why?: ancient, modern and postmodern perspectives. Routledge, London.
 
17.
Stinia, M. (2023). Problemy zachowania równowagi pomiędzy nabywaniem przez uczniów wiadomości i umiejętności a realizacją współczesnych standardów wymagań w nauczaniu historii, 4, 37-46. Edukacja Kultura Społeczeństwo.
 
18.
Szulakiewicz, W. (2013). Ego-dokumenty i ich znacznie w badaniach naukowych, 16(1), 65-84. Przegląd Badań Edukacyjnych.
 
19.
Terlikowski, T. (2022). Półprawdy, uproszczenia i metoda zdartej płyty. Tak polscy biskupi „bronią” papieża w sprawie wykorzystywania nieletnich. Dostęp 18.11.2022 z https://wiadomosci.onet.pl/rel....
 
20.
White, H. (2010). Struktura narracji historycznej, 1, 9-27. Białostockie Studia Literaturoznawcze.
 
21.
Zielińska, B., Szaban, D. (2011). Metodologiczne problemy w badaniach pokoleń. Wybrane zagadnienia, 37(2), 33-47. Rocznik Lubuski.
 
22.
Żoch, M. (2021). Fake news jako narzędzie dezinformacji, 19, 219-234. Cywilizacja i Polityka.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top