Competence diagnosis of third year pupils in Płock’s primary schools
 
More details
Hide details
1
WS im. P. Włodkowica
 
 
Submission date: 2018-12-27
 
 
Acceptance date: 2019-02-28
 
 
Publication date: 2019-05-07
 
 
Corresponding author
Małgorzata Kamińska   

WS im. P. Włodkowica
 
 
JoMS 2019;40(1):11-29
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The article presents global results of a survey from 2016 year in relation to the results of previous years carried out among third year pupils in 16 Płock’s public primary schools, supervised by the Department of Education and Culture of the City of Płock. The aim of the research was to diagnose the level of competence mastered by the pupils, ending a three-year cycle of education at the early-stage.

Material and methods:
survey, test of compatention

Results:
The article presents global results of a survey from 2016 year in relation to the results of previous years carried out among third year pupils in 16 Płock’s public primary schools, supervised by the Department of Education and Culture of the City of Płock. The aim of the research was to diagnose the level of competence mastered by the pupils, ending a three-year cycle of education at the early-stage.

Conclusions:
The diagnosis concerned pupils’ competences in 4 areas of education: Polish language, mathematics, social and natural sciences

 
REFERENCES (7)
1.
Chmielewska, M., Frąckowiak, A., Gałkowski, A. (2014). Diagnoza kompetencji uczniów klas trzecich płockich szkół podstawowych. Raport z badań, Płock: Wydawnictwo SWPW w Płocku.
 
2.
Chmielewska, M., Gałkowski, A., Kamińska, M., Mianecka J., Żabolicka M. (2016). Diagnoza kompetencji uczniów klas trzecich płockich szkół podstawowych. Raport z badań, Płock: Wydawnictwo SWPW w Płocku.
 
3.
Frąckowiak, A., Gałkowski, A., Kamińska, M., Mianecka, J. (2015). Diagnoza kompetencji uczniów klas trzecich płockich szkół podstawowych. Raport z badań, Płock: Wydawnictwo SWPW w Płocku.
 
4.
Niemierko, B. (1999), Pomiar wyników kształcenia, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. ISBN 8302074748.
 
5.
Niemierko, B. (2009). Diagnostyka edukacyjna. Podręcznik akademicki, Warszawa: PWN. ISBN 9788301157494.
 
6.
Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak. ISBN 8388149695.
 
7.
Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Załącznik nr 2 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top