PL EN
Kompetencje uczniów klas trzecich płockich szkół podstawowych. Diagnoza edukacyjna
 
Więcej
Ukryj
1
WS im. P. Włodkowica
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Małgorzata Kamińska   

WS im. P. Włodkowica
Data nadesłania: 27-12-2018
Data akceptacji: 28-02-2019
Data publikacji: 07-05-2019
 
JoMS 2019;40(1):11–29
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Artykuł prezentuje wyniki globalne z badań z 2016 r. w odniesieniu do wyników badań z lat 2014, 2015 przeprowadzanych wśród uczniów klas trzecich 16 płockich publicznych szkół podstawowych,

Materiał i metody:
Sondaż diagnostyczny. Testy kompetencji

Wyniki:
Hipoteza główna, zakładająca, że uczniowie klas trzecich płockich szkół podstawowych wykazują się przeciętnym poziomem kompetencji nie została potwierdzona, ponieważ w ujęciu globalnym wyników z całego testu 85,9% uczniów wykazało się wysokim i bardzo wysokim poziomem kompetencji.

Wnioski:
Można wysunąć następujące wnioski: • zdecydowana większość uczniów ze wszystkich szkół wykazała się umiejętnością czytania tekstu ze zrozumieniem; • większość uczniów ze wszystkich szkół wykazania się umiejętnością napisania zaproszenia., niektóre osoby pomijały pojedyncze elementy niezbędne w tej formie pisemnej (brak nagłówka zaproszenia, brak miejsca i czasu, zapominanie o formie grzecznościowej), nieliczne osoby podejmowały próbę pisania listu;

 
REFERENCJE (7)
1.
Chmielewska, M., Frąckowiak, A., Gałkowski, A. (2014). Diagnoza kompetencji uczniów klas trzecich płockich szkół podstawowych. Raport z badań, Płock: Wydawnictwo SWPW w Płocku.
 
2.
Chmielewska, M., Gałkowski, A., Kamińska, M., Mianecka J., Żabolicka M. (2016). Diagnoza kompetencji uczniów klas trzecich płockich szkół podstawowych. Raport z badań, Płock: Wydawnictwo SWPW w Płocku.
 
3.
Frąckowiak, A., Gałkowski, A., Kamińska, M., Mianecka, J. (2015). Diagnoza kompetencji uczniów klas trzecich płockich szkół podstawowych. Raport z badań, Płock: Wydawnictwo SWPW w Płocku.
 
4.
Niemierko, B. (1999), Pomiar wyników kształcenia, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. ISBN 8302074748.
 
5.
Niemierko, B. (2009). Diagnostyka edukacyjna. Podręcznik akademicki, Warszawa: PWN. ISBN 9788301157494.
 
6.
Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak. ISBN 8388149695.
 
7.
Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Załącznik nr 2 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031