Applying Game Theory To North Korea-China relations
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 30-06-2017
 
 
JoMS 2017;33(2):355-366
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Stosunki polityczne między Koreą Północną a Chinami nie poprawiają się od 2006 r., kiedy północnokoreańskie władze rozpoczęły regularne próby jądrowe. Aby wyjaśnić naturę stosunków między tymi dwoma państwami, proponuję zastosować ramy teorii gier. Te pojęcia, w tym dominacja i ryzyko, będą używane do opisania ogólnej strategii dyplomatycznej obu państw we wzajemnych stosunkach. Będziemy również uwzględniać skale prowokacji Korei Północnej. Równowaga Nasha, czyli profil strategii teorii gier, zakłada optymalną strategię każdego gracza i będzie opisana w poniższym artykule, biorąc pod uwagę stosunki między oboma państwami. Zakończenie artykułu będzie dotyczyć ograniczenia teorii gier dotyczącej jej stosowania w relacjach między Chinami a Koreą Północną
 
REFERENCJE (24)
1.
Allan P., Schmidt, C. (1994). Game Theory and International Relations. Preferences, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd. ISBN 1852789255.
 
2.
Choi, D., Lee, M. (2008). Applying game theory for strategy transboundary river: the case of the Han River in North and South Korea, “Korean Water Resources Association” 41(4), p. 353–363. ISSN 2287-6138.
 
3.
Grüne-Yanoff, T., Lehtinen, A. (2010). Philosophy of game theory, ‟Philosophy of Economics”, No. 13.
 
4.
Harsanyi, J. (1995). Games with Incomplete Information, ‟The American Economic Review” 85(3), p. 291–303. ISSN 0002-8282.
 
5.
Holt, C.A., Roth, A. (2004). The Nash Equilibrium: A perspective, “Proceedings of the National Academy of Sciences” 101(12), p. 3999–4002. ISSN 1091-6490.
 
6.
Kreps, D., Milgrom, P., Roberts, J., Wilson, R. (1982). Rational cooperation in the finitely repeated prisoner’s dilemma, “Journal of Economic Theory”, No. 27, p. 245–252. ISSN 0022-0531.
 
7.
Krugman, P., Obstfeld, M. (2001). Économie internationale, 3e édition, Louvain-La-Neuve: Édition De Boeck Université, p. 271–285. ISBN 9782744075308.
 
8.
Kydd, A. (2005). Trust and mistrust in international relations, Princeton: Princeton University Press. ISBN 9780691133881.
 
9.
Loye, D., Riane, E. (1987). Chaos and transformation: Implications of nonequilibrium theory for social science and society, ‟Systems Research and Behavioral Science” 32(1), p. 53–65. ISSN 1099-1743.
 
10.
Mesjasz, C. (1997). Założenia analizy negocjacji, „Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie”, Nr 499, s. 67–80. ISSN 0208-7944.
 
11.
Myerson, R. (1991). Game Theory: Analysis of Conflict, Cambridge: Harvard University. ISBN 9780674341166.
 
12.
Nash, J. (1950). The Bargaining Problem, “Econometrica” 18(2), p. 155–162. ISSN 1468-0262.
 
13.
Nash, J. (1953). Two-Person Cooperative Games, “Econometrica” 21(1), p. 128–140. ISSN 1468-0262.
 
14.
Nash, J. (1951). Non-Cooperative Games, “The Annals of Mathematics” 54(2), p. 286–295. ISSN 0003-486X.
 
15.
Rapoport, A. (1962). Three modes of conflict, „Management Science” 7(3), p. 210–218. ISSN 0025-1909.
 
16.
Rasmussen, E. (1989). Games and Information: An Introduction to Game Theory, Cambridge: Basil Blacwell. ISBN 9781405136662.
 
17.
Rubinstein, R.J. (1982). Perfect Equilibrium in a Bargaining Model, “Econometrica” 50(1), p. 97–109. ISSN 1468-0262.
 
18.
Selten, R. (1975). Re-examination of the perfectness concept for equilibrium points in extensive games, “International Journal of Game Theory”, No. 4, p. 25–55. ISSN 1432-1270.
 
19.
Smith, J. (1982). Evolution and the Theory of Games, Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 139780521288842.
 
20.
Snidal, D. (1985). The game theory of international politics, “World Politics” 38(1), p. 25–57. ISSN 0043-8871.
 
21.
Sułek, M. (2012). Prakseologiczna teoria stosunków międzynarodowych, “Przegląd Strategiczny”, Nr 1, s. 35–49. ISSN 2084-6991.
 
22.
Turocy, T.L., Stengel, B. (2001). Game Theory, “CDAM Research Report LSE-CDAM-2001-09”, Texas A&M University & London School of Economics, Tech. Rep.
 
23.
Von Neumann, J., Morgenstern, O. (1944). Theory of Games and Economic Behavior, Princeton: Princeton University Press. ISBN 9780691130613.
 
24.
Wolny, M. (2013). Aspekt sytuacji status quo we wspomaganiu wielokryterialnego wyboru bazującego na teorii gier, „Studia Ekonomiczne”, Nr 132, s. 136–147. ISSN 0239-6416.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top