PL EN
Sprawiedliwy podział w sensie Shapleya – studium przypadków
 
Więcej
Ukryj
1
Lublin University of Technology
 
 
Data nadesłania: 30-11-2023
 
 
Data akceptacji: 01-12-2023
 
 
Data publikacji: 18-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Surowiec   

Lublin University of Technology
 
 
JoMS 2023;54(Numer specjalny 5):97-114
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy jest wyznaczenie wartości Shapleya dla rozważanych przypadków, istotnych z punktu widzenia zarządzania finansami.

Materiał i metody:
Opis przypadków, teoria gier, wartość Shapleya

Wyniki:
W rozważanych przykładach dotyczących budowy prywatnej drogi wspólnej oraz podziału zysków między właściciela firmy i jego pracowników, wartość Shapleya reprezentuje podział sprawiedliwy, jednakże sprzeczny ze społecznym poczuciem sprawiedliwości. W pierwszym przykładzie narzucony z góry, równy bądź proporcjonalny podział kosztów mógłby jedynie satysfakcjonować jednego spośród rozważanych graczy, w drugim zaś, chociaż przykład jest wyidealizowany (np. nie uwzględnia konkurencji na rynku) wynik pozwala uzasadnić, dlaczego szef (właściciel firmy, prezes) zarabia nieporównywalnie więcej niż jego pracownicy.

Wnioski:
W pracy pokazano, że nawet w bardzo uproszczonej sytuacji możliwe są różne koncepcje podziału, które mogą być sprzeczne ze sobą i z innymi wymaganiami stawianymi metodom podejmowania decyzji.

eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top