Kapitał ludzki jako wyznacznik sukcesu organizacji
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 
 
Data publikacji: 30-09-2015
 
 
JoMS 2015;26(3):47-60
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zapewnienie bezpieczeństwa w XXI wieku jest najważniejszą potrzebą zarówno dla państwa, jak i organizacji. Polega ono na zapewnieniu funkcjonowania organizacji oraz warunków do jej ciągłego rozwoju. Wiedza związana z problematyką bezpieczeństwa jest niezbędna w okresie procesu globalizacji i nieustannie zmieniającego się otoczenia. Efektem tych działań jest wzrost poziomu ryzyka we wszystkich obszarach działania, zarówno w skali mikro jak i makro. Problematyka zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach jest szczególnie istotna ze względu na strategię personalną. Zasoby ludzkie mają istotne znaczenie dla organizacji. Wysiłek pracowników stwarza szanse rozwoju firmy. Ich efektywność zależy od strategii i dostosowania do istniejących warunków. Znaczenie odpowiedniego kształtowania i wykorzystywania zasobów ludzkich, a przede wszystkich ich potencjału intelektualnego sprzyja skuteczności funkcjonowania przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku. Rozwój organizacji jest ściśle związany z rozwojem pracowników. Elementem sprzyjającym realizacji zamierzeń firmy jest zaspokajanie ich potrzeb i oczekiwań także w zakresie bezpieczeństwa. Zasadne wydaje się respektowanie potrzeb personelu, które znajdują odzwierciedlenie w celach organizacji. Jest to efekt przystąpienia Polski do UE, co wiąże się z koniecznością respektowania założeń prawa wspólnotowego.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top