Ageizm, uczenie się przez całe życie a samorealizacja: krytyczny zarys problematyki
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 
 
Data publikacji: 30-09-2015
 
 
JoMS 2015;26(3):61-72
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przeanalizowano przykłady dyskursu publicznego, dotyczącego uczenia się przez całe życie lub uczenia się w późniejszym wieku, zawierającego elementy dyskryminacji ze względu na wiek, określanej jako ageizm. Pozytywne założenia kształcenia ustawicznego do końca życia zostały skonfrontowane z dostępnymi obserwacjami na temat roli seniorów w życiu rodzinnym i towarzyskim w Polsce, sprowadzającej się głównie do wsparcia czynnego lub materialnego, jak i z dyskursem, dotyczącym dłuższej aktywności zawodowej i uczenia się „dla” długiego życia bez wzmianek na temat samorealizacji, rozwoju osobistego seniorów czy odkrycia talentów i nowych umiejętności w trakcie uczenia się w późniejszym wieku.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top