Znaczenie Jana Amosa Komeńskiego w dzisiejszych czasach Jean Piaget
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 25-01-2018
 
 
JoMS 2013;16(1):101-126
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W 2012 roku cały świat pedagogiczny obchodził 420 rocznicę urodzin Jana Amosa Komeńskiego. Pragnąc przyłączyć się do tych obchodów publikujemy znakomity tekst pióra Jean Piageta. Pochodzi on z wydawnictwa Prospects (UNESCO, Międzynarodowe Biuro Edukacji), vol. XXIII, nr 1/2, 1993. Jeszcze przed obchodami czterechsetlecia jego urodzin, które odbyły się w 1992 roku, istniały w wielu językach liczne prace na temat Komeńskiego. W 1992 roku na całym świecie odbyły się niezliczone wprost spotkania, seminaria oraz wydano publikacje poświęcone Komeńskiemu. Z punktu widzenia niniejszego eseju wydawało się właściwe cofnięcie się do studium napisanego na jego temat w 1957 roku przez Jeana Piageta, ówczesnego dyrektora Międzynarodowego Biura Edukacji. Ta niesprawiedliwie zapomniana praca, zatytułowana Znaczenie Jana Amosa Komeńskiego w dzisiejszych czasach, opublikowana została jako Wstęp do woluminu Wybory (Selections) opublikowanego przez UNESCO w  tamtym właśnie roku (i już więcej nie drukowanego), upamiętniającego trzechsetną rocznicę publikacji Opera didactica omnia (1657–1957).
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top