Przemyt towarów podrabianych - perspektywa kryminologiczna
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
2
Katedra Prawa Rzymskiego i Porównawczego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Data publikacji: 31-03-2014
 
 
JoMS 2014;20(1):263-285
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Obrót towarami podrabianymi jest patologią obciążającą wymianę w  wymiarze krajowym i  międzynarodowym. Zgodnie z  raportem OECD z 2008 r. globalna wartość rynku towarów podrabianych i pirackich wynosi rocznie 200 mld USD. Analiza ta nie uwzględniała m.in. wolumenu produktów podrabianych dystrybuowanych poprzez Internet. Szacunki oparte na wykorzystaniu tej płaszczyzny wymiany podwaja wartość badanego nielegalnego rynku. To istotne zjawisko ekonomiczne występuje zarówno w krajach wysoko uprzemysłowionych, jak i rozwijających się. The International Anti Counterfeiting Coalition (IACC) ocenia, że 5-7 procent światowej wymiany handlowej obejmuje towary podrabiane lub pirackie. W perspektywie średniookresowej dynamika rozwoju tego rynku sięga kilku tysięcy procent. W obrocie podrabianymi towarami z perspektywy konsumenckiej można wyróżnić postawę świadomą i nieświadomą. Dynamikę popytu należy zaliczyć do najważniejszych czynników wpływających na rozwój rynku w wymiarze globalnym. Ta obciążająca rynek patologia wpływa na poziom cen, reputację producentów, może stanowić realne zagrożenie dla życia i zdrowia konsumentów oraz zmienia międzynarodowy podział pracy. Do najczęściej analizowanych produktów podrabianych należy zaliczyć te, które zaliczamy do sektora dóbr luksusowych, charakteryzujących się wysokim stosunkiem wartości niematerialnych do ceny.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top