Chiny i surowce energetyczne Afryki
 
Więcej
Ukryj
1
Warsaw School of Economics, Department of Political Studies, Warsaw
 
 
Data publikacji: 31-03-2014
 
 
JoMS 2014;20(1):287-312
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Surowce naturalne Afryki przyciągają uwagę wielu rozwiniętych i rozwijających się państw świata, włączając Chińską Republikę Ludową (Chiny). Odnotowany w ostatnich dziesięcioleciach bezprecedensowy rozwój gospodarczy oraz niedostateczne zasoby krajowe surowców energetycznych zmusiły rząd w Pekinie do przyjęcia polityki pozyskiwania tychże surowców za granicą. Od tej pory Afryka stała się ważnym odbiorcą chiń- skich inwestycji w sektorze wydobywczym, pomimo niewątpliwych zagrożeń natury politycznej, gospodarczej i społecznej. Chińskie zaangażowanie finansowe ma istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego partnerów afrykańskich, wzbudza jednak falę krytyki ze strony zachodnich rywali, której efektem jest dyskusja nt. niedopuszczalnych praktyk biznesowych stosowanych przez Chiny. Bliska współpraca z  Afryką prawdopodobnie wpłynie na zmianę tradycyjnych zasad dyplomacji chińskiej i przyczyni się do redefinicji roli Chin w stosunkach międzynarodowych.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top