Chińska Republika Ludowa i Afryka: pomoc finansowa a interesy strategiczne
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 01-11-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 19-04-2022
 
 
Data akceptacji: 06-05-2022
 
 
Data publikacji: 31-07-2022
 
 
Autor do korespondencji
Monika Magdalena Krukowska   

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
 
JoMS 2022;48(1):511-526
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Wobec rosnącego zaangażowania finansowego ChRL na kontynencie afrykańskim, hipoteza badawcza została sformułowana następująco: celem Chin jest realizacja interesów strategicznych poprzez współpracę finansową z państwami Afryki. W celu weryfikacji hipotezy sformułowano następujące pytania badawcze: 1. Jakie są interesy strategiczne ChRL w Afryce? 2. Jaka jest wartość pomocy finansowej udzielanej przez ChRL państwom kontynentu? 3. W jakich sektorach i na jakich warunkach lokowana jest chińska pomoc rozwojowa? 4. Czy istnieją powiązania pomiędzy współpracą rozwojową a interesami strategicznymi ChRL na kontynencie afrykańskim?

Materiał i metody:
W ramach dążenia do weryfikacji hipotezy, wyodrębniono trzy główne pola badawcze. Pierwsza część badań dotyczy zagadnień ogólnych związanych z problematyką pomocy finansowej i pomocy rozwojowej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki chińskiego systemu współpracy finansowej. Druga część koncentruje się na charakterystyce pomocy finansowej udzielanej przez ChRL państwom Afryki. Część trzecia opracowania poświęcona jest analizie powiązań pomiędzy pomocą finansową a interesami strategicznymi ChRL w Afryce. Głównym narzędziem wykorzystywanym do osiągnięcia wyżej wymienionych celów jest analiza literatury polsko- i anglojęzycznej oraz danych statystycznych.

Wyniki:
Hipoteza została zweryfikowana pozytywnie: poprzez współpracę finansową z Afryką Chiny usiłują realizować własne interesy strategiczne

Wnioski:
Hipoteza została zweryfikowana pozytywnie: poprzez współpracę finansową z Afryką Chiny usiłują realizować własne interesy strategiczne

 
REFERENCJE (46)
1.
Acemoglu, D. (2014). Dlaczego narody przegrywają: Źródła władzy, pomyślności i ubóstwa. Zysk i S-ka.
 
2.
Acemoglu, D., Johnson, S., Robinson, J. A. (2001). The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation. The American Economic Review, 91(5). http://www.jstor.org/stable/26....
 
3.
Beuret, M., Michel, S., Woods, P. (2008). La Chinafrique: Quand la Chine fait main basse sur le continent noir (GRASSET ET FASQUELLE edition). GRASSET.
 
4.
Brautigam, D. (2009). The Dragon’s Gift: The Real Story of China in Africa. Oxford University Press.
 
5.
Brautigam, D. (2015). Will Africa Feed China? (1 edition). Oxford University Press.
 
6.
Brautigam, D. (2018). China’s FOCAC Financial Package for Africa 2018: Four Facts. http://www.chinaafricarealstor....
 
7.
Cabestan, J.-P. (2013). Polityka zagraniczna Chin. Między integracją a dążeniem do mocarstwowości. Wydawnictwo Akademickie DIALOG.
 
8.
CARI. (2018). Loan Data. China Africa Research Initiative. http://www.sais-cari.org/data.
 
9.
Cieślik, E. (2012). Efekt smoka: Skutki ekspansji gospodarczej Chin po 1978 roku. CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe ; Wyższa Szkoła Bankowa.
 
10.
Cole, B. D. (2016). China’s Quest for Great Power: Ships, Oil, and Foreign Policy. Naval Institute Press.
 
11.
Cui, A. (2018). Embaixador Cui Aimin publica artigo no Jornal de Angola. http://ao.chineseembassy.org/p....
 
12.
d’Aboville, R., Sun, Q., Caulier, E. (2012). Investissements pétroliers chinois en Afrique: Conséquences géopolitiques. Harmattan.
 
13.
Dreher, A., Fuchs, A. (2015). Rogue Aid? An Empirical Analysis of China’s Aid Allocation. Canadian Journal of Economics, 48(3), 988–1023. https://doi.org/10.1111/caje.1....
 
14.
Dreher, A., Fuchs, A., Hodler, R., Parks, B., Raschky, P. A., Tierney, M. J. (2016). Aid on Demand: African Leaders and the Geography of China’s Foreign Assistance (AidData Working Paper Nr 3). AidData at William & Mary. https://www.aiddata.org/public....
 
15.
Forum on China-Africa Cooperation. (2009). Forum on China-Africa Cooperation Sharm El Sheikh Action Plan (2010-2012). https://www.focac.org/eng/zywx....
 
16.
Forum on China-Africa Cooperation. (2012). Forum on China-Africa Cooperation Beijing Action Plan (2013-2015). https://www.focac.org/eng/zywx....
 
17.
Forum on China-Africa Cooperation. (2015). The Forum on China-Africa Cooperation Johannesburg Action Plan (2016-2018). Forum on China-Africa Cooperation. http://www.focac.org/eng/ltda/....
 
18.
Forum on China-Africa Cooperation. (2018). Forum on China-Africa Cooperation Beijing Action Plan (2019-2021). https://focacsummit.mfa.gov.cn....
 
19.
Gacek, Ł. P. (2012). Bezpieczeństwo energetyczne Chin. Aktywność państwowych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Księgarnia Akademicka.
 
20.
Gawrycki, M. F., Szeptycki, A. R., Bógdał-Brzezińska, A. (2011). Podporządkowanie, niedorozwój, wyobcowanie: Postkolonializm a stosunki międzynarodowe. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 
21.
Góralczyk, B. (2018). Wielki renesans: Chińska transformacja i jej konsekwencje. Wydawnictwo Akademickie Dialog.
 
22.
Kobayashi, T. (2008). Evolution of China’s Aid Policy. JBICI Working Paper, 27. file:///C:/Users/Monika/Downloads/Evolution_of_Chinas_Aid_Policy.pdf.
 
23.
Kozłowski, K. (2013). Geopolityka naftowa Chińskiej Republiki Ludowej. Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
24.
Kragelund, P. (2009). Knocking on a Wide-open Door: Chinese Investments in Africa. Review of African Political Economy, 36(122), 479–497. https://doi.org/10.1080/030562....
 
25.
Krukowska, M. (2014). Chiny i surowce energetyczne Afryki. Journal of Modern Science, 20(1), 287–312.
 
26.
Krukowska, M., Kłaczyński, R., Kostecka-Tomaszewska, L. (2018). The Belt and Road Initiative: China’s geoeconomic expansion instrument. Texter.
 
27.
Lancaster, C. (2007). The Chinese Aid System. https://www.cgdev.org/files/13....
 
28.
Michel, S., Woods, P. (2010). China Safari: On the Trail of Beijing’s Expansion in Africa (First Trade Paper Edition). Nation Books.
 
29.
Morris, S., Parks, B., Gardner, A. (2020). Chinese and World Bank Lending Terms: A Systematic Comparison Across 157 Countries and 15 Years. CGD Policy Paper, 170. https://www.cgdev.org/publicat....
 
30.
Naidu, S., Davies, M. (2006). China Fuels its Future with Africa’s Riches. South African Journal of International Affairs, 13, 69–83. https://doi.org/10.1080/102204....
 
31.
Nielson, D. L., Parks, B., Tierney, M. J. (2017). International organizations and development finance: Introduction to the special issue. The Review of International Organizations, 12(2), 157–169. https://doi.org/10.1007/s11558....
 
32.
OECD. (2003). Glossary of Statistical Terms—Official development assistance (ODA) Definition. https://stats.oecd.org/glossar....
 
33.
OECD. (2020a). Development resource flows—Other official flows (OOF). TheOECD. http://data.oecd.org/drf/other....
 
34.
OECD. (2020b). Official development assistance (ODA). TheOECD. http://data.oecd.org/oda/net-o....
 
35.
Rotberg, R. I. (Red.). (2008). China into Africa: Trade, Aid, and Influence. Brookings Institution Press and World Peace Foundation.
 
36.
Roy, D. (1998). China’s Foreign Relations (1st American Ed edition). Rowman & Littlefield Publishers.
 
37.
Shambaugh, D. (Red.). (2020). China and the World. Oxford University Press.
 
38.
Shinn, D. H. (2019). China–Africa Ties in Historical Context. W China-Africa and an Economic Transformation. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/97....
 
39.
Shinn, D. H., Eisenman, J. (2012). China and Africa: A Century of Engagement. University of Pennsylvania Press.
 
40.
Strange, A. M., Dreher, A., Fuchs, A., Parks, B., Tierney, M. J. (2017). Tracking Underreported Financial Flows: China’s Development Finance and the Aid–Conflict Nexus Revisited. Journal of Conflict Resolution, 61(5), 935–963.
 
41.
Sun, Y. (2014). China’s Aid to Africa: Monster or Messiah? Brookings. https://www.brookings.edu/opin....
 
42.
Sun, Y. (2020). Testimony Before the U.S.-China Economic and Security Review Commission. Hearing on: China’s Strategic Aims in Africa. https://www.uscc.gov/hearings/....
 
43.
The Economist. (2016). A despot’s guide to foreign aid. The Economist. http://www.economist.com/news/....
 
44.
The State Council of the People’s Republic of China. (2014). White Paper: China’s Foreign Aid (2014). http://english.gov.cn/archive/....
 
45.
Yiqin, F. (2018). Data Analysis: Who Votes with China, and Who Votes with the US and Europe at the UN? https://yiqinfu.github.io/post....
 
46.
Zajaczkowski, M. (2019). Współpraca rozwojowa w ramach Światowej Organizacji Handlu (Wydanie I). Oficyna Wydawnicza SGH–Szkoła Główna Handlowa.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top