Produkty bankowe w regulacjach nadzorczych – aspekty formalno-prawne tworzenia produktu bankowego
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 31-03-2014
 
 
JoMS 2014;20(1):383-400
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia wybrane aspekty regulacji prawnych i rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego wobec sektora bankowego. Celem autora jest skonsolidowanie generalnych oczekiwań organu nadzorczego wobec banków w zakresie tworzenia nowych produktów bankowych. Autor wskazuje na występujące korelacje oraz istniejącą synergię miedzy przepisami. Jednocześnie zwraca uwagę na brak opracowań koncentrujących się na zagadnieniach merytorycznych lub na procesach realizowanych w bankach. Opracowanie to może być pomocne dla komórek organizacyjnych w bankach odpowiedzialnych za proces tworzenia i modyfikowania oferty produktowej, w zrozumieniu oczekiwań organu nadzorczego. Artykuł opiera się głównie na metodzie analizy źródeł prawnych, rekomendacji KNF oraz komentarzy do nich.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top