Hazard jako problem współczesnych społeczeństw
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Data publikacji: 25-01-2018
 
JoMS 2014;20(1):401–418
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Dużym problem współczesnego świata są uzależnienia. Ich rodzaje są różne i zajmują się nimi rożne dziedziny nauki. Jednym ze zjawisk, które mogą stać się uzależnieniem jest hazard, czyli obstawianie pewnych zdarzeń, których wynik jest trudny do przewidzenia lub zależny tylko i wyłącznie od przypadku. Zjawisko hazardu samo w  sobie nie jest problemem, ale może prowadzić do znacznego problemu mającego destrukcyjny wpływ na życie jednostki i  społeczeństwa. Przedmiotem tej analizy jest zjawisko hazardu rozważane przede wszystkim w  kontekście jego szkodliwości. Przeanalizowane zostaną różne sytuacje związane z  uprawianiem hazardu. Pokazane zostanie, w jaki sposób można rozpoznać hazard szkodliwy i jakie cechy posiadają osoby uzależnione od hazardu. Ponadto omówiony zostanie hazard jako choroba. Celem tego opracowania jest wykazanie, że hazard może być szkodliwy dla człowieka i że jest to choroba, która współcześnie dotyka coraz więcej osób.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031