Dziecko jako konsument
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 25-01-2018
 
 
JoMS 2014;20(1):419-430
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł jest próbą syntetycznego przedstawienia najważniejszych wymiarów konsumpcjonizmu w specyficznej grupie docelowej, którą stanowią dzieci i młodzież. Pierwsza część bierze pod uwagę aspekt prawny i  zdolność dzieci i  młodzieży do czynności prawnych, następnie przedstawiony jest młody konsument wraz z próbą definicji oraz w ujęciu statystycznym. Młodzi konsumenci są dużą i znaczącą grupą uczestników rynku. Z tego względu przedsiębiorcy coraz częściej adresują do nich specyficzne działania marketingowe. Odrębną część stanowi rozdział charakterystyka młodego konsumenta w cyberprzestrzeni. Jest to aktualnie istotny trend konsumpcyjny, gdyż sklepy i aukcje internetowe stanowią drugie preferowane miejsce zakupu produktów lub usług przez młodzież.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top