Modele organizacji nadzoru bankowego – przekształcenia w wybranych krajach europejskich
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 30-09-2016
 
 
JoMS 2016;30(3):369-387
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono niektóre aspekty procesu nadzoru bankowego w wybranych krajach europejskich. Celem autora jest analiza organizacji historycznych i obecnych modeli nadzoru we Francji i Szwajcarii. Sytuacja gospodarcza w Europie po ostatnim kryzysie finansowym (2007–2009) zaowocowała dużą liczbą przemian w organizacji nadzoru, zarówno na poziomie europejskim, jak i w poszczególnych krajach. W praktyce większość zmian została skierowana na model oparty na dwóch filarach, gdzie pierwsza instytucja jest odpowiedzialna za nadzór ostrożnościowy (zarówno makro, jak i mikro), a druga – za ogólne funkcjonowanie nadzorowanych instytucji. Głównym celem jest pokazanie, czy transformacja na poziomie europejskim – w rzeczywistości – określa podobny kierunek transformacji organizacji modelu nadzoru finansowego w dwóch wybranych krajach. Analiza ta koncentruje się na jednym obszarze finansowym – usług bankowych.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top