Zarządzanie procesami w lokalnym banku – praktyczny model procesów
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 30-06-2015
 
 
JoMS 2015;25(2):261-274
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia wybrane aspekty, dotyczące zarządzania procesowego w instytucjach finansowych, w szczególności w małych, lokalnych bankach. Celem autora jest przedstawienie i zaproponowanie do stosowania w praktyce uniwersalnego modelu procesów, które można zidentyfi - kować w ramach codziennej działalności operacyjnej, prowadzonej przez banki. Wykorzystanie zaprojektowanej struktury procesowej w praktyce lokalnych banków może umożliwić im osiągnięcie stosunkowo szybko, skutecznych i efektywnych rezultatów przy jednoczesnej minimalizacji własnych nakładów zasobowych. Komórki organizacyjne, odpowiedzialne za implementację modelu procesowego, otrzymują narzędzie zapewniające, że stworzona architektura gwarantuje zachowanie spójności i kompletności opisu prowadzonej działalności. Opracowanie to może być pomocne zarówno dla osób odpowiedzialnych w bankach za proces przygotowania, utrzymania i rozwijania mapy procesów, jak również dla jednostek realizujących faktyczne wdrożenia modelu architektury procesowej. Ten materiał może także stanowić wzorzec; tym samym może być z sukcesem wykorzystywany w praktyce innych instytucji fi nansowych, realizujących czynności bankowe.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top