Postrzeganie bezpieczeństwa energetycznego na tle wydarzeń XXI wieku
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej
 
2
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Data publikacji: 30-06-2015
 
 
JoMS 2015;25(2):275-288
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W niniejszej publikacji Autor przedstawia różne spojrzenia na bezpieczeństwo energetyczne dostępne zarówno w literaturze polskiej, jak w źródłach zagranicznych. Uwzględnia przy tym wydarzenia na Ukrainie, toczące się od roku 2014, związane z konfl iktem z Federacją Rosyjską. Bardzo realne zagrożenie otwartym konfl iktem zbrojnym tuż za nasza granicą oraz w wariancie pesymistycznym również na terenie Polski, skłania Autora do analizy tego, czym jest bezpieczeństwo energetyczne. Poza aspektami militarnymi oraz historycznymi, przedstawiane są również inne – niezwiązane bezpośrednio z sytuacją naszego wschodniego sąsiada. W kontekście bezpieczeństwa energetycznego Autor wspomina również o światowych tendencjach konsumpcji energii oraz społecznych wymaganiach co do poziomu dostarczanych dóbr – w tym głównie energii. Innym poruszonym przez Autora problemem jest dostępność do środków komunikacji elektronicznej i ich roli w możliwym konfl ikcie zbrojnym. Dotyczy to w szczególności energii jako podstawie dostępu do środków komunikacji społecznej i wolności słowa. W artykule zostało także przytoczonych kilka naukowych podejść w defi niowaniu bezpieczeństwa energetycznego, uwzględniających ekonomikę dostaw oraz politykę zrównoważonego rozwoju środowiska.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top