PL EN
Aspekty prawne struktury rodziny a ambiwalentność koncepcji partnerstwa w stosunkach rodzicielskich z dziećmi
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 31-03-2014
 
 
JoMS 2014;20(1):371-381
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Włączając się w ogólną dyskusję na temat problemów rodziny, trzeba zgodzić się, że istotne uwarunkowania polskich rodzin w XXI wieku zależą od czynników społecznych, prawnych czy ekonomicznych. Słusznie niniejszą problematyką zajmują się specjaliści z wielu dziedzin, co czyni tą problematykę interdyscyplinarną. Z punktu widzenia prawa rodzinnego i opiekuńczego zauważany stał się fakt propagowania i wprowadzania w życie przez rodziców stosunków partnerskich pomiędzy rodzicami a dziećmi. Celem niniejszej analizy jest próba ustalenia przyczyny takiego mieszania ról wewnątrz rodziny. Wobec niebezpieczeństwa pokoleniowego wypaczenia wychowania młodego pokolenia przez polskie rodziny konieczne jest ponowne przeanalizowanie przepisów prawa w tym zakresie i jasne wyjaśnienie struktury prawnej i naturalnej rodziny w XXI wieku.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top