Neutralność polityczna urzędników
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
2
Katedra Praw Człowieka i Prawa Europejskiego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Data publikacji: 30-09-2014
 
 
JoMS 2014;22(3):457–472
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł ma na celu przedstawienie różnych aspektów neutralności politycznej urzędników, jako czynnika wpływającego na funkcjonowanie administracji państwowej oraz samorządowej, w szczególności w świetle zmian ustrojowych, politycznych i społecznych po roku 1989. Omówiono, jak istotne w procesie kształtowania zaufania obywateli do działań administracji publicznej jest zachowanie neutralności (bezstronności) politycznej, jako czynnika bezpośrednio wpływającego na jakoś obsługi administracyjnej oraz prawnej obywateli. Poruszono również kwestię podstawowych uregulowań prawnych dotyczących działań urzędników państwowych, szczególnie w świetle realizowania wizji politycznej prawodawcy. Skrótowo przestawiono przepisy prawne dotyczące służby cywilnej oraz celu jej powołania, jak również zasad, którymi powinien kierować się członek korpusu służby cywilnej podczas wykonywania swoich obowiązków. W końcowej części artykułu przedstawiono często moralny problem konieczności działania zgodnego z literą prawa oraz realizującego linię interpretacyjną przepisów zgodną z obecną polityką rządu.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031