Robotyzacja w administracji publicznej. Wybrane przykłady i wnioski
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Ekonomiczno Humanistyczna w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 01-02-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 02-10-2023
 
 
Data akceptacji: 11-10-2023
 
 
Data publikacji: 31-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Bogdan Solarz   

Akademia Ekonomiczno Humanistyczna w Warszawie
 
 
JoMS 2023;52(3):230-252
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
celem niniejszego artykułu będzie próba odpowiedzi na pytanie w jaki sposób procesy robotyzacji optymalizują administrację publiczną na wybranych przykładach ?

Materiał i metody:
Synteza ,analiza, metoda opisowa.

Wyniki:
Wskazane powyżej wyzwania, z którymi zmaga się administracja publiczna, wręcz wymuszają na niej, wdrażanie coraz to nowszych technologii. Musimy pamiętać, że RPA (Robotic Process Automation) to nie tylko roboty, które wędrują po korytarzach i pokojach biur i wykonują pracę za ludzi. RPA pozwala przede wszystkim na zautomatyzowanie procesów komputerowych, które kiedyś wykonywali pracownicy. Jeden ze znawców przedmiotu wskazuje, że dzięki tej technologii istnieje możliwość dostarczenia administracji publicznej cyfrowych urzędników, którzy są gotowi do działania w istniejących systemach, bez konieczności ich modyfikacji, czy też tworzenia interfejsów

Wnioski:
Reasumując, administracja świadczy obywatelom coraz więcej e-usług: wiele spraw można więc załatwić przez internet, bez chodzenia do urzędu. Można tak zapłacić podatki albo rozpocząć działalność gospodarczą, złożyć wniosek o dowód osobisty. Można też załatwiać sprawy lokalne, dzięki e-usługom udostępnianym przez samorządy. Analizując materiały do artykułu "Robotyzacja procesów w administracji publicznej" mogę z pełnym przekonaniem stwierdzić, że to wszystko zachęciło mnie, ale również wielu innych do skorzystania z usług e-administracji dostępnych w Internecie, jak również potwierdziło tezę że procesy robotyzacji w administracji publicznej przyczyniają się do jej modernizacji i zwiększają efektywność oraz podnoszą jakość świadczonych usług.

 
REFERENCJE (16)
1.
Boć, J. (red). (2010). Prawo i administracja. Wrocław, Kolonia Limited.
 
2.
Craglia, M. (2018). Artificial intelligence. A European perspective, red. Max Craglia, Luxemburg, Joint Research Centre, s. 19.
 
3.
Dobkowski, J. (2022). Rola mądrej maszyny w stosowaniu prawa przez organy administracji publiczne Journal of Modern Science 1/48/2022.
 
4.
Główny Urząd Statystyczny. (2009). E adminstarcja Wydawnictwo GUS Warszawa, s.16.
 
5.
Grodzka. D. (2009). Społeczeństwo informacyjne, Studia BAS, Warszawa.
 
6.
Grycuk A. (2017). Klastry a rozwój regionalny. Klaster usług biznesowych w Krakowie. Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe, s.133-167.
 
7.
Hausner, J. (2008). Zarządzanie publiczne, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
8.
Hausner, J., Marody, M. (2009). Jakość rządzenia. Polska Bliżej Unii Europejskiej.
 
9.
Lacity, M., Willcocks, L. and Craig, A. (2015). Paper 15/02, London School of Economics The Outsourcing Unit Working Research Paper Series.
 
10.
Lublin. A. (2020). E administracja. Warszawa.
 
11.
Łukasiewicz, J. (2010). Zarys nauki administracyjnej. Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 
12.
Martinek-Jaguszewska, K. (2018). Znaczenie i rola automatyzacji procesów biznesowych – wyniki badań pilotażowych, [W]: Organizacja i Kierowanie nr 4 / 2018 (183), s. 229 – 247.
 
13.
Sobczak, A. (2018). Modele Postępowania z systemami legacy w administracji publicznej, Warszawa, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych.
 
14.
Szymczak, M. (1988). Słownik Języka Polskiego. Warszawa, Wydawnictwo PWN.
 
15.
Śledziewska, K., Zięba, D. (2016). E administracja w Polsce na tle Unii Europejskiej. Wydawnictwo Digital Economy Lab UW.
 
16.
Wierzbowski, M. (2009). Prawo administracyjne, Warszawa, Wydawnictwo Lexis Nexis.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top