Zarządzanie audytem wewnętrznym w procesie sprawnego i skutecznego funkcjonowania nowoczesnej administracji publicznej
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji
 
 
Data publikacji: 27-01-2018
 
 
JoMS 2017;35(4):301-316
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Audyt wewnętrzny widoczny w administracji publicznej, a także w sektorze prywatnym − może pomóc organizacji w osiągnięciu jej celów. Niezwykle ważne w tym zakresie jest odpowiedzialne podejście zarządzających zmierzające do osiągnięcia zaplanowanych celów. Nie gwarantuje to jednak osiągnięcia tych celów. Pracując w organach administracji publicznej lub w prywatnych firmach, system audytu wewnętrznego nie zawsze zapewnia całkowitą wiarygodność sprawozdań finansowych i zgodność z prawem, chociaż z pewnością minimalizuje ryzyko w tym zakresie. Audyt wewnętrzny wraz z funkcjonującym systemem kontroli zarządczej pomaga każdej organizacji w osiąganiu swoich celów poprzez systematyczne i zdyscyplinowane podejście do oceny i poprawy skuteczności zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu korporacyjnego.
 
REFERENCJE (12)
1.
Czerwiński K., Grocholski H. (2003), Podstawy audytu wewnętrznego, LINK, Szczecin. ISBN 8390974975.
 
2.
Czerwiński K. (2005), Audyt Wewnętrzny, InfoAudit, Warszawa. ISBN 8392050746.
 
3.
Cyfert S. (red.) (2011), Organizacja i kierowanie, [w:] K. Rybiński, Czas na administrację 2.0. Organizacja i Kierowanie, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania oraz SGH w Warszawie, nr 3(146).
 
4.
Jagielski J. (2012), Kontrola administracji publicznej, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa. ISBN 9788378065999.
 
5.
Kałużny S. (2008), Kontrola wewnętrzna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. ISBN 9788320817706.
 
6.
Kiziukiewicz T. (red.) (2012), Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych, [w:] T. Kiziukiewicz, K. Sawicki, Audyt systemu kontroli zarządczej, Difin, Warszawa. ISBN 9788376418681.
 
7.
Kiziukiewicz T. (red.) (2009), Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Wydawnictwo Difin, Warszawa. ISBN 9788376410821.
 
8.
Knedler K., Stasik M. (2007), Audyt wewnętrzny w praktyce, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa. ISBN 9788392503217.
 
9.
Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Wydawnictwo PLACET, Warszawa. ISBN 8385428895.
 
10.
Lisiecka K., Papaj T., Czyż-Gwiazda E. (2011), Public Governance koncepcją zarządzania w administracji publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice. ISBN 9788372466600.
 
11.
Marciniak J.(2005), Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków. ISBN 8389355523.
 
12.
Romaniuk P. (2012), Zarządzanie ryzykiem kontroli zarządczej jako czynnik wspierający prawidłowe funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, Samorząd Terytorialny, 2012/7–8. ISSN 0867-4973.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top