Management of internal audit in the process of efficient and effective functioning of modern public administration
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji
 
 
Publication date: 2018-01-27
 
 
JoMS 2017;35(4):301-316
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The internal audit every organ of public administration and in the private sector – can help an organization in achieving its goals. It is reasonable to give leadership to ensure the achievement of these goals. It does not guarantee, however, to achieve these objectives. Working in the public administration body or a private company, the internal audit system may not always be ensured reliability of financial statements and compliance with the law, although it certainly minimizes the risk in this regard. Internal audit, together with the control system helps any organization in achieving its objectives by bringing a systematic and disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and corporate governance.
 
REFERENCES (12)
1.
Czerwiński K., Grocholski H. (2003), Podstawy audytu wewnętrznego, LINK, Szczecin. ISBN 8390974975.
 
2.
Czerwiński K. (2005), Audyt Wewnętrzny, InfoAudit, Warszawa. ISBN 8392050746.
 
3.
Cyfert S. (red.) (2011), Organizacja i kierowanie, [w:] K. Rybiński, Czas na administrację 2.0. Organizacja i Kierowanie, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania oraz SGH w Warszawie, nr 3(146).
 
4.
Jagielski J. (2012), Kontrola administracji publicznej, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa. ISBN 9788378065999.
 
5.
Kałużny S. (2008), Kontrola wewnętrzna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. ISBN 9788320817706.
 
6.
Kiziukiewicz T. (red.) (2012), Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych, [w:] T. Kiziukiewicz, K. Sawicki, Audyt systemu kontroli zarządczej, Difin, Warszawa. ISBN 9788376418681.
 
7.
Kiziukiewicz T. (red.) (2009), Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Wydawnictwo Difin, Warszawa. ISBN 9788376410821.
 
8.
Knedler K., Stasik M. (2007), Audyt wewnętrzny w praktyce, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa. ISBN 9788392503217.
 
9.
Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Wydawnictwo PLACET, Warszawa. ISBN 8385428895.
 
10.
Lisiecka K., Papaj T., Czyż-Gwiazda E. (2011), Public Governance koncepcją zarządzania w administracji publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice. ISBN 9788372466600.
 
11.
Marciniak J.(2005), Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków. ISBN 8389355523.
 
12.
Romaniuk P. (2012), Zarządzanie ryzykiem kontroli zarządczej jako czynnik wspierający prawidłowe funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, Samorząd Terytorialny, 2012/7–8. ISSN 0867-4973.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top