Zastosowanie modelu osądzania refleksyjnego do oceny rozwoju intelektualnego dorosłych
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 
 
Data publikacji: 30-09-2014
 
 
JoMS 2014;22(3):437-455
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja modelu osądzania refleksyjnego. Model ten opisuje postępy w rozwoju człowieka od okresu dorastania do dorosłości w zakresie tego, jak ludzie rozumieją proces poznania, naturę dowodów wiedzy oraz metody, za pomocą których uzasadniają swoje przekonania. Model osądzania refleksyjnego składa się z trzech poziomów: prerefleksyjnego, quasi-refleksyjnego i refleksyjnego. Osoby znajdujące się na najniższych – prerefleksyjnych – etapach są przekonane o absolutnej pewności wiedzy. Etapom quasi-refleksyjnym towarzyszy założenie, że wiedza zawiera elementy niepewności oraz jest kontekstowa. Etapy refleksyjne odzwierciedlają epistemologiczne przypuszczenie, że nie istnieje jedno, stałe w czasie rozumienie świata. Pomiar myślenia refleksyjnego odbywa się za pomocą standardowego wywiadu. Kwestionariusz osądzania refleksyjnego składa się z kilku, nieposiadających jednoznacznego rozwiązania, kwestii poznawczych, dopeł- nionych dodatkowymi pytaniami. Wyniki badań pokazują, że umiejętność osądzania refleksyjnego wzrasta wraz z wiekiem.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top