Możliwości rozwoju technologii w otwartej gospodarce
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Warszawska Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Data publikacji: 16-11-2017
 
JoMS 2017;34(3):105–123
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W pierwszej części artykułu przedstawiono teorie wyjaśniające zjawisko nierównego wzrostu i rozwoju, w tym – odmiennego poziomu postępu technicznego. Teorie te wsparto następnie opisem statystycznym. W drugiej części porównano postkeynesowską politykę wzrostu z polityką stosowaną w UE. Utrzymujące się w Europie rozbieżności w zakresie technicznego zaawansowania produkcji i skali innowacji przemawiają za skorygowaniem strategii, polityk i regulacji, zgodnie z propozycjami wynikającymi z modeli postkeynesowskich.
 
REFERENCJE (30)
1.
Amsden, A. (2001). The rise of „The Rest”: Challenges to the west from late-industrializing economies, Oxford: Oxford University Press.
 
2.
Araujo, R.A., Lima, G.T. (2007). A structural economic dynamics approach to balance-of-payments-constrained growth, „Cambridge Journal of Economics” nr 31(5), s. 755–774, doi:10.1093/cje/bem006.
 
3.
Araujo, R.A., Teixeira, J.R. (2004). A Pasinettian approach to international economic relations: the pure labor case, „Review of Political Economy” nr 16(1), s. 117–129, doi:10.1080/0953825032000145490.
 
4.
Barro, R. (1997). Makroekonomia, Warszawa: PWE.
 
5.
Bhaduri, A. (1994). Makroekonomiczna teoria dynamiki produkcji towarowej, Warszawa: WN PWN.
 
6.
Blecker, R. (1996). The new economic integration: Structuralist models of north-south trade and investment liberalization, „Structural Change and Economic Dynamics” nr 7(3), s. 321–345.
 
7.
Domar, E. (1962). Szkice z teorii wzrostu gospodarczego, Warszawa: WN PWN.
 
8.
Dutt, A.K. (1992). The NICs, global accumulation and uneven development: Implications of a simple three-region model, „World Development” nr 20(8), s. 1159–1171.
 
9.
Esteban, J.-M., Ray, D. (1994). On the measurement of polarization, „Econometrica” nr 62, s. 819–851.
 
10.
Felipe, J., McCombie, J. (2013). Aggregate production function and the measurement of technical change. ‘Not Even Wrong’, E. Elgar.
 
11.
Fisher, F., Felipe, J. (2003). Aggregation in production functions: What applied economists should know, „Metroeconomica” nr 54(2), s. 208–262.
 
12.
Fredholm, T., Zambelli, S. (2013). Production functions behaving badly – Reconsidering fisher and shaikh, „Global and Local Economic Review” nr 17(1).
 
13.
Furtado, C. (1982). Mit rozwoju gospodarczego, Warszawa: PWE.
 
14.
Holko, M. (2016a). Dezintegracja Unii Europejskiej, „Journal of Modern Science” nr 2(29), s. 199–236.
 
15.
Holko, M. (2016b). Polityka ekonomiczna w warunkach integracji europejskiej: w świetle teorii Kaleckiego i Pasinettiego, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 
16.
Jasiński, L.J. (2016). Dezindustrializacja a bezpieczeństwo ekonomiczne, „Journal of Modern Science” nr 2(29), s. 131–152.
 
17.
Lakner, C., Milanovic, B. (2013). Global income distribution. From the fall of the Berlin wall to the great recession, The World Bank Development Research Group, Poverty and Inequality Team, Policy Research Working Paper 6719.
 
18.
Łaski, K. (2015). Wykłady z makroekonomii. Gospodarka kapitalistyczna bez bezrobocia, Łódź: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 
19.
Pasinetti, L. (1981). Structural change and economic growth, New York: Cambridge University Press.
 
20.
Pasinetti, L. (2000). Critique of the neoclassical theory of growth and distribution, „BNL Quarterly Review” nr 215.
 
21.
Prebisch, R. (1986). Ameryka Łacińska jako peryferie globalnego kapitalizmu, [w:] Zasoby ludzkie, zatrudnienie i rozwój, Warszawa: WN PWN.
 
22.
Quah, D. (1997). Empirics for growth and distribution: Stratification, polarization, and convergence clubs, „Journal of Economic Growth” nr 2, s. 27–59.
 
23.
Sala-i-Martin, X. (1996). Regional cohesion: Evidence and theories of regional growth and convergence, „European Economic Review” nr 40, s. 1325–1352.
 
24.
Sawyer, M. (2013). Alternative economic policies for the economic and monetary union, „Contributions to Political Economy” nr 32(1), s. 11–27, doi:10.1093/cpe/bzt005.
 
25.
Shaikh, A. (1974). Laws of production and laws of algebra: The humbug production function, „Review of Economics and Statistics” nr 51(1), s. 115–120.
 
26.
Sraffa, P. (1965). Produkcja towarów za pomocą towarów, Warszawa: WN PWN.
 
27.
Taylor, L. (1986). Trade and growth, „The Review of Black Political Economy” nr 14(4), s. 17–36, doi:10.1007/BF02903789.
 
28.
Thirlwall, A.P. (1979). The balance of payments constraint as an explanation of international growth rate differences, „Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review” nr 32(128), s. 45–53.
 
29.
Tomczak, A. (2015). Problem deflacji jako zagrożenia dla bezpieczeństwa ekonomicznego, „Journal of Modern Science” nr 1(24), s. 169–187.
 
30.
Tomczak, A. (2016). Branding narodowy Polski na tle wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, „Journal of Modern Science” nr 2(29), s. 153–174.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031