Ryzyko i bezpieczeństwo w Unii Europejskiej
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Ekonomii Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechnika Warszawska
Data publikacji: 31-03-2015
 
JoMS 2015;24(1):209–228
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Ryzyko i bezpieczeństwo ekonomiczne wynikają ze sposobu funkcjonowania kapitalizmu w warunkach globalizacji. Integracja europejska jest procesem uregulowanej globalizacji, ale czy te uregulowania są właściwe i wystarczające? Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie mechanizmów współczesnego kapitalizmu w Unii Europejskiej oraz wskazanie sposobu zmniejszenia ryzyka i wzrostu poczucia bezpieczeń- stwa społeczno-gospodarczego. Ryzyko jest zawsze łączone z zyskiem. Tradycyjny, neoklasyczny sposób myślenia o ryzyku wydaje się mylący; pochodzi z analizy marginalnej i paradygmatu wymiany – z tego punktu widzenia nie można wystarczająco wyjaśnić stopy zysku. Klasyczny paradygmat produkcji i podziału oraz obiektywnej wartości (opartej na pośredniej i bezpośredniej pracy) oferuje znacznie lepsze rozwiązanie tego problemu. Ten sposób myślenia został zrehabilitowany przez Sraff ę oraz, w pewnym sensie, przez Kaleckiego i Keynesa. Podążając za nimi i posługując się ich teoriami, lepiej zrozumiemy, czym są zysk i ryzyko. Stanie się też jasne, że integracja gospodarcza wprowadza niebezpieczne mechanizmy ekonomiczne i czyni życie pracujących Europejczyków bardziej ryzykownym.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031