Droga Unii Europejskiej do utworzenia federacji
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Data publikacji: 31-12-2016
 
JoMS 2016;31(4):217–236
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Czy Unia Europejska w przyszłości stanie się federacją? Pytanie to nurtuje licznych badaczy, polityków, a zwłaszcza obywateli państw należących do Unii Europejskiej. Przy czym należy zauważyć, że proces integracji europejskiej od samego początku zmierzał do utworzenia unii politycznej. W związku z powyższym celem artykułu jest przedstawienie drogi państw wchodzących w skład Unii Europejskiej zmierzającej do utworzenia państwa federalnego. Artykuł jest analizą teoretyczną wybranych publikacji książkowych, artykułów oraz źródeł internetowych. Składa się z trzech części. W pierwszej autorzy analizują obecny system polityczny Unii Europejskiej. W drugiej przedstawiają perspektywy ewolucji systemu politycznego UE w najbliższych latach. W trzeciej zaś próbują udowodnić, że federacja mogłaby być optymalnym systemem politycznym dla państw należących do Unii Europejskiej.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031