Mechanizmy wsparcia procesu B+R przedsiębiorstw
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Ekonomii Wydział Administracji i Nauk Ekonomicznych Politechnika Warszawska
 
 
Data publikacji: 16-11-2017
 
 
JoMS 2017;34(3):125-138
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Różnorodność źródeł, jak też dostępnych form wsparcia sfery badawczo-rozwojowej, w tym bezzwrotnych środków publicznych, zmieniła się radykalnie w ciągu ostatnich lat, co powoduje, że dzisiaj sięgać po nie mogą zarówno startupy, jak i duże firmy zainteresowane rozwojem B+R. Zachęcają one do podejmowania ryzyka oraz rozwoju firmy w dłuższej perspektywie. Oferowane środki finansowe wraz z systemem wsparcia ustawami stanowią istotny czynnik obniżający ryzyko inwestycyjne w B+R, jak też zachęcający przedsiębiorców do wydatkowania własnych środków na badania. Dają silny impuls do poszukiwania rozwiązań innowacyjnych oferujących przewagi konkurencyjne.
 
REFERENCJE (12)
1.
Bogdanienko, J. (red.) (2004). Innowacyjność przedsiębiorstw, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
2.
Drucker, P.F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Warszawa: PWE.
 
3.
Działalność badawczo-rozwojowa w Polsce (2014). Raport GUS, Warszawa.
 
4.
Gorynia, M. (2012). Ewolucja pozycji gospodarki polskiej w gospodarce światowej, „Ekonomista” nr 4.
 
5.
Janasz, W. (red.) (2005). Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z UE, Warszawa: Difin.
 
6.
Marciniak, S. (2010). Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, Warszawa: C.H. Beck. ISBN 9788325515317.
 
7.
Marciniak, S. (2008). Rada nauki w gospodarce opartej na wiedzy, „Zeszyty Naukowe KNSiA PW”, z. 27.
 
8.
Misala, J. (2011). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, Warszawa: PWE.
 
9.
Nauka i technika (2012). Raport GUS, Warszawa.
 
10.
Nieć, M. (2013). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle krajów Europy, [w:] Świat innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata, Warszawa: PARP.
 
11.
Podręcznik Oslo (1999). OCDE, Eurostat, KBN.
 
12.
Zadura-Lichota, P. (2015). Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce, odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, Warszawa: PARP.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top