Instruments and institutions for supporting R&D in enterprises
 
More details
Hide details
1
Zakład Ekonomii Wydział Administracji i Nauk Ekonomicznych Politechnika Warszawska
 
 
Publication date: 2017-11-16
 
 
JoMS 2017;34(3):125-138
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The variety of sources and forms available for supporting the R&D process has, including non-repayable funds changed dramatically over the last few years. Today they are available for all interested in the running researches – both start-ups, as well as large companies. It is an extension of instruments sharing risks embodied in company’s development in the long run. Offered measures of financial support system are an attractive factor decreasing the risk of investment in R&D and encouraging entrepreneurs to spend their own funds for research. This has a strong impact on the sphere creating innovative solutions giving a competitive advantage.
 
REFERENCES (12)
1.
Bogdanienko, J. (red.) (2004). Innowacyjność przedsiębiorstw, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
2.
Drucker, P.F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Warszawa: PWE.
 
3.
Działalność badawczo-rozwojowa w Polsce (2014). Raport GUS, Warszawa.
 
4.
Gorynia, M. (2012). Ewolucja pozycji gospodarki polskiej w gospodarce światowej, „Ekonomista” nr 4.
 
5.
Janasz, W. (red.) (2005). Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z UE, Warszawa: Difin.
 
6.
Marciniak, S. (2010). Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, Warszawa: C.H. Beck. ISBN 9788325515317.
 
7.
Marciniak, S. (2008). Rada nauki w gospodarce opartej na wiedzy, „Zeszyty Naukowe KNSiA PW”, z. 27.
 
8.
Misala, J. (2011). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, Warszawa: PWE.
 
9.
Nauka i technika (2012). Raport GUS, Warszawa.
 
10.
Nieć, M. (2013). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle krajów Europy, [w:] Świat innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata, Warszawa: PARP.
 
11.
Podręcznik Oslo (1999). OCDE, Eurostat, KBN.
 
12.
Zadura-Lichota, P. (2015). Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce, odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, Warszawa: PARP.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top