Instruments of the National SME Service Network supporting innovation SME sector
 
More details
Hide details
1
Poliechnika Warszawska Zakład Ekonomii Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 
 
Publication date: 2017-11-16
 
 
JoMS 2017;34(3):139-153
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The genesis of the creation of the National SME Service Network is to support the development of entrepreneurship at local and regional level, with particular attention to the needs of small and medium-sized enterprises. Through this system, small companies are able to obtain access to a specific range of services. These services under market conditions would be difficult to reach, do not meet the expectations of entrepreneurs or expensive. The aim of the research study was to analyze the one hand, the strengths and weaknesses of SME entrepreneurs in connection with the implementation of innovations and confront this with the offer of the National SME Service Network. The adopted research method was analysis of documents of domestic and empirical data secondary. The collected data points to uneven availability of instruments of the National SME Service Network in the Polish scale and the positive signs emerging in the attitudes of entrepreneurs themselves taking up economic activity. The changing attitude of entrepreneurs to your own business can provide a stimulus in the future to benefit increasingly from the offer of the National SME Service Network.
 
REFERENCES (19)
1.
Arent, A. (2010). Wpływ motywacji do podjęcia działalności gospodarczej na rozwój mikroprzedsiębiorstwa, [w:] A. Arent (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem i regionem wobec wyzwań europejskich, Lublin: Politechnika Lubelska, s. 57–61.
 
2.
Bernat, A.K. (2015). Luka finansowa w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa świętokrzyskiego, Warszawa: CeDeWu.
 
3.
Durlik, I., Santarek, K. (2016). Naukowe, techniczne i inwestycyjne przygotowanie produkcji wyrobów wysokiej techniki, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 
4.
Dylewski, M. (2016). Problemy finansowania rozwoju małych i średnich firm, [w:] M. Dylewski (red.), Finanse małych i średnich firm. Innowacje, decyzje, procesy, Warszawa: CeDeWu, s. 181–203.
 
5.
Kiziukiewicz, T., Sawicki, K. (2012). Rachunkowość małych przedsiębiorstw, Warszawa: PWE.
 
6.
Łapiński, J. i inni (2014). Działalność sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na tle krajów UE, [w:] A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012–2013, Warszawa: PARP.
 
7.
Łapiński, J. i inni (2012). Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, [w:] A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010–2011, Warszawa: PARP.
 
8.
Łapiński, J. i inni (2013). Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, [w:] A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2012, Warszawa: PARP.
 
9.
Łapiński, J. i inni (2015). Przedsiębiorczość i perspektywy rozwojowe sektora MSP w Polsce, [w:] A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013–2014, Warszawa: PARP.
 
10.
Nieć, M. (2015). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle krajów Europy, [w:] P. Zadura-Lichota (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, Warszawa: PARP.
 
11.
Polski Związek Funduszy Pożyczkowych (2015). Rynek funduszy pożyczkowych w Polsce. Raport 2015, Warszawa.
 
12.
Rojek, D. (2016). Strategie innowacji w przedsiębiorstwie, [w:] R. Żuber (red.), Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie, Warszawa: Difin, s. 11–39.
 
13.
Sitek, M. (2016). Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Przyrzeczenie Komisji Europejskiej do wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, „Journal of Modern Science” nr 3/30, s. 143–155.
 
14.
Stefański, A. (2016). Małe i średnie firmy w dobie gospodarki globalnej, [w:] M. Dylewski (red.), Finanse małych i średnich firm. Innowacje, decyzje, procesy, Warszawa: CeDeWu, s. 11–26.
 
15.
Tarnawa, A. i inni (2016). Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor (GEM) – Polska 2015, Warszawa: PARP.
 
16.
Walczyn, Ł. (2014). Uwarunkowania formalnoprawne korzystania z funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce, [w:] A. Janc, K. Waliszewski, Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe w finansowym wspieraniu sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa: CeDeWu, s. 89–112.
 
17.
Waniak-Michalak, H. (2015). Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw przez organizacje niedziałające dla zysku, Warszawa: Difin.
 
18.
Węcławska, D. i inni (2015). Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor (GEM) – Polska 2014, Warszawa: PARP.
 
19.
Węgrzyn, G. (2013). Ekoinnowacje w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, „Czasopismo Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Ekonomia i Środowisko” nr 3(46), s. 138–148.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top