Innovation of enterprises as a result of the R&D and the cost of capital
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Handlowa
 
2
Zakład Ekonomii Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechnika Warszawska
 
 
Publication date: 2017-11-16
 
 
JoMS 2017;34(3):155-179
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Economic security of the country depends on participation in international trade of innovative solutions, patents, know-how, new technologies and products resulting from the use of advanced technologies. Research and development are the cornerstone of the elements of international exchange that can provide long-term economic security. In this case enterprises and their willingness to spend on research and development play a key role. Innovation is a basic element of competitive advantage, both qualitative as well as cost and information. Polish entrepreneurs get very good results thanks to the unified European market. The advantage initially concerned low wages, and then, with aid funds, was based on acquired technologies. The next step is to enter the realm of research and development. This is a new challenge for Polish companies. It involves the risk of research on the one hand and, on the other, the high cost of capital. This cost of capital should be minimized – with State aid in the form of grants or guarantees for money providers.
 
REFERENCES (14)
1.
Bogdanienko, J. (red.) (2004). Innowacyjność przedsiębiorstw, Toruń: Wyd. UMK, 2004.
 
2.
Bolesławski, M., Nowakowski, E.W. (2016). Innowacje bankowe a bezpieczeństwo systemu finansowego w Polsce, „Journal of Modern Science” nr 3/30, s. 263–283.
 
3.
Bolesławski, M., Nowakowski, E.W. (2015). Nowe instrumenty finansowe a bezpieczeństwo systemu bankowego, „Journal of Modern Science” nr 1/24, s. 269–286.
 
4.
Fagerberg, J. (1996). Technology and competitiveness, „Oxford Review of Economic Policy”, vol. 12, no. 3.
 
5.
Gorynia, M. (2002). Pojęcie konkurencyjności – istota i poziomy, [w:] M. Gorynia (red.), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Poznań: Akademia Ekonomiczna.
 
6.
Innovation Union Scoreboard (2016). Unia Europejska, Bruksela.
 
7.
Kutyła, J. (2008). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, „Zeszyty Naukowe KNSiA, PW”, z. 27.
 
8.
Marciniak, S. (1997). Innowacje i rozwój gospodarczy, KNSiA, PW.
 
9.
Marciniak, S. (2008). Rola nauki w gospodarce opartej na wiedzy, „Zeszyty Naukowe KNSiA, PW”, z. 27.
 
10.
Nowakowski, E.W. (2012). Koszt kapitału a innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce, [w:] H. Kościelniak (red.), Przedsiębiorczość – szanse i wyzwania. Monografia, Częstochowa: Politechnika Częstochowska, s. 144–160.
 
11.
Nowakowski, E.W. (2010). Krótka sprzedaż a efektywność rynku kapitałowego, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 
12.
Nowakowski, E.W. (2011). Uwarunkowania gotowości inwestycyjnej przedsiębiorstw w Polsce, [w:] H. Kościelniak (red.), Przedsiębiorczość – szanse i wyzwania. Monografia, Częstochowa, Politechnika Częstochowska.
 
13.
Podręcznik Oslo (1999). OCDE, Eurostat, KBN.
 
14.
Webber, R.E. (1996). Zasady zarządzania innowacjami, Warszawa: PWE.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top