Imitative or breakthrough innovation? Research process risk and the economic security of the country
 
More details
Hide details
1
Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechnika Warszawska
 
 
Publication date: 2017-06-30
 
 
JoMS 2017;33(2):227-246
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The key factors ensuring economic security of the country include the implementation of innovations. Their role is primarily to achieve a competitive advantage, which will improve terms of trade. It is essential to answer the question of whether the country similar in size to Poland, should gain a competitive advantage by striving for innovation breakthrough in the world or rather focus on adaptation solutions obtained in countries with much greater economic potential. Article puts the hypothesis that for economic security is necessary to create conditions for the interest of entrepreneurs taking research and development, but at the same time analysis of the data indicates that they are not willing to make investment on a scale that would suit the needs innovation breakthrough. The research and development process includes too great risk, so that you cannot expect changes in the investment readiness of enterprises, and thus through innovation breakthrough to improve the economic security of the country
 
REFERENCES (19)
1.
Bolesławski, M., Nowakowski, E.W. (2016). Innowacje bankowe a bezpieczeństwo systemu finansowego w Polsce, „Journal of Modern Science” 3/30, s. 217–232. ISSN 1734-2031.
 
2.
Czarny, E., Śledziewska, K., Toporowski, P. (2012). Wymiana towarowa Polski z zagranicą, [w:] M.A. Weresa (red.), Polska. Raport o konkurencyjności 2012. Edukacja jako czynnik konkurencyjności, Warszawa: SGH, s. 89. ISBN 9788373787179.
 
3.
Fagerberg, J. (1996). Technology and competitiveness, „Oxford Review of Economic Policy” vol. 12, no. 3. ISSN 1460-2121.
 
4.
Gorynia, M. (2012). Ewolucja pozycji gospodarki polskiej w gospodarce światowej, „Ekonomista” nr 4, s. 408–409. ISSN 0013-3205.
 
5.
Gorynia, M. (2002). Pojęcie konkurencyjności – istota i poziomy, [w:] M. Gorynia (red.), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Poznań: Akademia Ekonomiczna. ISBN 8388760157.
 
6.
Klamut, M. (2002). Polityka przemysłowa, [w:] B. Winiarski (red.), Polityka gospodarcza, Warszawa: PWN. ISBN 9788301147853.
 
7.
Liberska, A. (2001). Globalizacja gospodarki światowej i nowy regionalizm, „Ekonomista” nr 6. ISSN 0013-3205.
 
8.
Maciejewski, M. (2012). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a model przewagi konkurencyjnej w polskim eksporcie, [w:] S. Wydymus, E. Bombińska, B. Pera (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski, Warszawa: Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.pl, s. 72. ISBN 9788375562057.
 
9.
Marciniak, S. (1997). Innowacje i rozwój gospodarczy, Warszawa: Ośrodek Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. ISBN 838596455X.
 
10.
Marciniak, S. (2008). Rola nauki w gospodarce opartej na wiedzy, „Zeszyty Naukowe Kolegium Nauk Społecznych i Administracji ”, z. 27.
 
11.
Misala, J. (2011). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 26. ISBN 9788320819250.
 
12.
Misala, J. (2011). Pozycja konkurencyjna w zewnętrznych stosunkach gospodarczych, [w:] M.A. Weresa (red.), Polska. Raport o konkurencyjności 2011. Konkurencyjność sektora przetwórstwa przemysłowego, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 91. ISBN 9788373786202.
 
13.
Olszewski, L. (1996). Rola polityki przemysłowej w gospodarce rynkowej. Ekonomia 2, Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
14.
Orłowski, W.M. (1998). Droga do Europy. Makroekonomia wstępowania do Unii Europejskiej, Łódź: Instytut Europejski w Łodzi.
 
15.
Podręcznik Oslo (1999). OCDE, Eurostat, KBN.
 
16.
Radło, M.J. (2010). Analiza studium przypadku: Polska, [w:] W. Bieńkowski, M.A. Weresa, M.J. Radło (red.), Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD. Ewolucja znaczenia czynników konkurencyjności, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 471–473. ISBN 9788373785076.
 
17.
Raport o stabilności systemu finansowego (2016). Warszawa: NBP.
 
18.
Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego (2016). Warszawa: GUS.
 
19.
Tarczyński, W., Mojsiewicz, M. (2001). Zarządzanie ryzykiem, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 8320813468.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top