The IT sector on Warsaw Stock Exchange as innovative activity financed by the emission of securities on public market
 
More details
Hide details
1
Zakład Ekonomii Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechnika Warszawska
 
 
Publication date: 2017-06-30
 
 
JoMS 2017;33(2):205-225
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The main aim of this article is to present the IT sector on WSE, as a part of innovative economy. The primary thesis is the statement, that systematic development of IT sector in years 2009–2016 on stock market in Poland, is (to a certain degree) a reflection of the progress made in computerization of Poland during this period. The article uses data from reports and yearbooks of GUS (Central Statistical Office of Poland), competitiveness reports, fact books from WSE, information from companies from index WIG-info, and scientific literature. This article is empirical, contains a short analysis of companies in terms of area business, profitability and investment risk, as well as some comments about prospects for the development and diversification of the sector.
 
REFERENCES (6)
1.
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2013–2015 (2016). Informacje i Opracowana Statystyczne, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie.
 
2.
Gierszewska, G. (2011). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. ISBN 9788372079312.
 
3.
Mazzucato, M. (2013). The entrepreneurial state. Debunking public vs. private sector myths, London: Anthem Press. ISBN 9780857282521.
 
4.
Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy, raport NBP, Warszawa, maj 2016.
 
5.
Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2012–2016 (2016). Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie.
 
6.
Tomczak, A. (2004). Sektor informatyczny na rynku giełdowym w Polsce, [w:] Biznes i informatyka – aspekty ekonomiczne i prawne, „Zeszyty Naukowe Kolegium Nauk Społecznych i Administracji”, zeszyt 22, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top