Sektor informatyczny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jako działalność innowacyjna finansowana emisją papierów wartościowych na rynku publicznym
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Ekonomii Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechnika Warszawska
 
 
Data publikacji: 30-06-2017
 
 
JoMS 2017;33(2):205-225
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie sektora informatycznego na GPW jako elementu innowacyjnej gospodarki. Główną tezę stanowi stwierdzenie, że systematyczny rozwój sektora informatycznego w latach 2009–2016 na rynku giełdowym w Polsce stanowi (do pewnego stopnia) odzwierciedlenie postępu osiągniętego w informatyzacji Polski w tym okresie. W artykule wykorzystano między innymi dane z raportów i roczników GUS, raportów konkurencyjności, roczników giełdowych, informacje ze spółek z indeksu WIG-informatyka, a także literaturę naukową. Praca ma charakter empiryczny, zawiera krótką analizę spółek pod względem obszaru działalności, rentowności i ryzyka inwestycyjnego, jak też uwagi na temat perspektyw rozwoju i dywersyfikacji sektora.
 
REFERENCJE (6)
1.
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2013–2015 (2016). Informacje i Opracowana Statystyczne, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie.
 
2.
Gierszewska, G. (2011). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. ISBN 9788372079312.
 
3.
Mazzucato, M. (2013). The entrepreneurial state. Debunking public vs. private sector myths, London: Anthem Press. ISBN 9780857282521.
 
4.
Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy, raport NBP, Warszawa, maj 2016.
 
5.
Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2012–2016 (2016). Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie.
 
6.
Tomczak, A. (2004). Sektor informatyczny na rynku giełdowym w Polsce, [w:] Biznes i informatyka – aspekty ekonomiczne i prawne, „Zeszyty Naukowe Kolegium Nauk Społecznych i Administracji”, zeszyt 22, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top