Rola innowacji w umacnianiu bezpieczeństwa ekonomicznego
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Ekonomii Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska
 
 
Data publikacji: 30-06-2017
 
 
JoMS 2017;33(2):193-204
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Bezpieczeństwo ekonomiczne jest pojęciem pojemnym i niejednoznacznym ze względu na podmiot, którego dotyczy. W makroskali bezpieczeństwu ekonomicznemu przynależą inne atrybuty niż w przypadku bezpieczeństwa rozpatrywanego w mikroskali, a dotyczącego przedsiębiorstwa, rodziny czy poszczególnych jednostek. Wskaźniki ilustrujące stan bezpieczeństwa ekonomicznego w poszczególnych częściach świata i krajach konstruowane są przez różne organizacje na szczeblu międzynarodowym – za to bezpieczeństwo odpowiadają władze publiczne. W skali mikroekonomicznej idzie głównie o bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorstw. Dzisiejsze wyzwania powodują, że bezpieczeństwu ekonomicznemu należy nadać dynamiczny charakter. Takim dynamizującym czynnikiem są innowacje. Dynamiczne zdolności przedsiębiorstw tworzą organizacje w gotowości do zmian, podobnie jak powinno się to dziać na szczeblu makroekonomicznym
 
REFERENCJE (14)
1.
Buzan, B. (1991b). New patterns of global security in the twenty-first century, „International Affairs” vol. 67, No. 3. ISSN 1468-2346.
 
2.
Engerer, H. (2009). Security economics: Definition and capacity, Economics of Security Working Paper Series.
 
3.
Hacker, J.S., Huber, G.A., Rehm, P., Schlesinger, M., Valletta, R. (2010). Economic security at risk; Findings from the Economic Security Index, The Rockefeller Foundation, US.
 
4.
Hauschildt, J. (1997). Innovations management, 2 Auflage, Muenchen: Verlag vahlen. ISBN 9783800634132.
 
5.
Kozachenko, G., Lyashenko, O., Bezbozhny, V. (2010). Enterprise economic security management conception, TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa – OL PAN, 10A, s. 263–270.
 
6.
Kuciński, K. (red.) (2016). Determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw, Warszawa: Badanie Statutowe Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. ISBN 9788375567434.
 
7.
Matusiak, K.B. (red.) (2008). Innowacje i transfer technologii, Warszawa: PARP.
 
8.
Nesadurai, H.E.S. (2005). Conceptualising economic security in an era of globalisation: What does the East Asian experience reveal?, „CSRG Working Paper” No. 157/05, Univ. of Warwick.
 
9.
OECD. (2004). The security economy, OECD Publishing. ISBN 9789264107748.
 
10.
Osberg, L. (2012). Measuring economic security in insecure times: new perspectives, new events and the index of well being, CSLS Research Report 2009–2012, Kanada.
 
11.
Sullivan, D.O. (2008). Defining innovation for the extended enterprise, Sage Publications INC. Thousand Oaks California.
 
12.
Sundbo, J. (2001). The strategic management of innovation, Edward Elgar Pub. ISBN 9781840647990.
 
13.
The cornerstones of economic security for resilient workers (2013). National Governors Association Center for Best Practices, Ford Foundation US.
 
14.
Weiand, A. (2016). Toolbox change management, Schaeffer Poeschel Stuttgart. ISBN 9783791035918.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top