Dezintegracja Unii Europejskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Ekonomii Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechnika Warszawska
Data publikacji: 30-06-2016
 
JoMS 2016;29(2):199–236
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pierwszej części artykułu przedstawiono teorię konkurencji w kontekście integracji gospodarczej (globalizacji). W części drugiej wskazano, że niezbędnym elementem analizy jest państwo narodowe i jego polityka. Z tej perspektywy w trzeciej części krytycznie oceniono zasadę „równej” konkurencji i kryteria pomocy publicznej. W czwartej części przedstawiono pogłębiające się różnice na poziomie krajowych wskaźników makroekonomicznych. W piątej – bardziej szczegółowo przedstawiono kwestię wyjątków od zakazu pomocy, które wykorzystywane są w ramach tzw. polityki spójności. Z polskiej perspektywy oceniono metodę ustalania wielkości przedsiębiorstw oraz sposób działania zwrotnych instrumentów finansowych, które sukcesywnie wypierają bezzwrotne dotacje.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031