Doskonalenie jakości usług medycznych i bezpieczeństwa pacjenta w kontekście akredytacji szpitali w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Ekonomii Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechnika Warszawska
Data publikacji: 30-06-2016
 
JoMS 2016;29(2):237–250
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Sektor ochrony zdrowia należy do gałęzi gospodarki szczególnie wrażliwych na wysoką jakość. Dlatego też zakłady opieki zdrowotnej muszą traktować proces podwyższania jakości priorytetowo. Doskonalenie i ocena jakości nie są proste, ponieważ na jakość składa się zarówno poprawność realizacji usługi medycznej w świetle aktualnej wiedzy i przyjętych standardów, jak i wartości ważne dla pacjenta. Także formy doskonalenia jakości mogą przyjmować różnorodny kształt. Jedną z zewnętrznych form oceny pracy szpitali jest akredytacja. Głównym jej za- łożeniem jest dobrowolna ocena na podstawie ustalonych, a przede wszystkim jawnych standardów. Pozwala na zgromadzenie danych, które dotyczą poszczególnych obszarów oraz zakresów działalności szpitala, i umożliwia wyciągnięcie wniosków z przeprowadzonego procesu akredytacyjnego, co w konsekwencji może prowadzić do poprawy jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa pacjenta. Niniejszy artykuł poświęcony jest problemom poprawy jakości usług medycznych i bezpieczeństwa pacjenta w kontekście akredytacji szpitali w Polsce.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031