Stabilność pieniądza jako kluczowy czynnik bezpieczeństwa zabezpieczenia emerytalnego
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Ekonomii Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechnika Warszawska
 
 
Data publikacji: 30-06-2016
 
 
JoMS 2016;29(2):175-198
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Bezpieczeństwo emerytalne jest jednym z elementów bezpieczeństwa socjalnego. Zmiany demograficzne spowodowały konieczność zmian wsystemie emerytur. Zreformowany system emerytalny opiera się na trzech filarach, jednakże filar trzeci, bazujący na dobrowolnych oszczędnościach, ma znacznie mniejsze znaczenie, niż oczekiwano. Brak jest nie tylko zainteresowania, ale także warunków do korzystania z tego filara. Warunki niezbędne tkwią przede wszystkim w pieniądzu, jego psuciu i braku instytucjonalnej możliwości trwałego wzrostu oszczędności, co może skłonić do systematycznego oszczędzania na emeryturę. Dlatego stosunek pierwszej emerytury do ostatniej pensji może być znacznie niższy, niż to następowało w poprzednim systemie czy też mogłoby wynikać z ekonomicznego modelu permanentnego dochodu. Konieczne jest pobudzenie prywatnych oszczędności na emeryturę. Zdaniem autorów warunkiem koniecznym jest stabilizacja pieniądza i trwały wzrost gospodarczy.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top