Miłość, seks i małżeństwo w opiniach i życiowych planach osób żyjących w pojedynkę
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 
 
Data publikacji: 30-09-2015
 
 
JoMS 2015;26(3):11-32
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Niemal od zawsze miłość kojarzy się z cudownym, dobrym i pięknym uczuciem, czymś, czego pragną wszyscy i za czym wiele osób tęskni. Jest kwintesencją szczęścia. Filozofowie podkreślali, że człowiek ma naturalną potrzebę bliskości, a miłość jest lekarstwem na tę potrzebę, zaspokaja ludzkie pragnienia. Dlaczego więc nie wszyscy kochają i nie wszyscy pragną kochać? Dlaczego wśród nas są tacy, którzy nie szukają w życiu miłości i żyją w pojedynkę, solo (Such-Pyrgiel, 2013)? Marshall Hodge napisał: „tęsknimy za wyrażaniem miłości, bliskości i czułości, lecz często, w krytycznym momencie, wycofujemy się. Boimy się bliskości. Czujemy strach przed miłością”. Lęk przed nieznanym lub doświadczenia z poprzednich zwiazków mogą powodawać, że niektórzy wybieraja życie w pojedynkę lub żyją w ten sposób z konieczności. Inni zaś są permanentnymi poszukiwaczami miłości i próbują odnaleźć idealnego partnera. W takiej sytucji brak odpowiedniego partnera jest przyczyną długotrwałej samotności, lecz jest to stan czasowy. Miłość jest powiązana nie tylko ze sferą emocjonalną, ale także ze sferą fi zyczną. Seks jest wyrazem fi zycznej bliskości, ale współcześnie coraz cześciej także chwilowym uniesieniem, powierzchownym, instynktownym pragnieniem, ekspresową czynnością nie wymagającą angażowania miłości i wzniosłych uczuć. Ma dość instrumentalny charakter. Natomiast miłość i bliskość wymaga czasu i zaangażowania. W końcu jednym z wyrazów miłości jest małżeństwo i rodzina. Członków rodziny spaja jedyna w swoim rodzaju więź rodzinna i poczucie wspólnoty. Rodzina jest miejscem wyrażania miłości emocjonalnej, duchowej i seksualnej, gdyż miłość jest pojęciem niejednorodnym i dość złożonym. Z badań przeprowadzonych przez CBOS wynika, że dla większości Polaków miłość utożsamiana jest z zaufaniem, lojalnością i uczciwością wobec partnera. „I choć niektórzy wierzą, że miłość można wyrazić słowami, to jednak więcej jest takich, dla których prawdziwe uczucie sprawdza się we wspólnej codzienności i byciu z ukochaną osobą na dobre i na złe” (CBOS 2005: 11). Ale czy małżeństwo i rodzina są pożądane przez wszystkich ludzi? Czy wszyscy chcą wyjść za mąż, ożenić się i założyć rodzinę? Nie wszyscy, ale na pewno ci, których życie w pojedynkę wynika niejako z konieczności, a nie z wyboru. Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie wybranych aspektów życia polskich singli, ukazanie tego jak definiują i postrzegają oni stan samotności, jakie są jego przyczyny, jak postrzegają miłość, małżeństwo i seks oraz jakie są ich plany matrymonialne i prokreacyjne. Czy stan samotności jest dla większości z nich stanem tymczasowym i czy poszukują miłości, a jeśli tak, to jakie cechy powinien posiadać idealny partner.
 
REFERENCJE (14)
1.
Becker, G. S. (1973), A theory of Marriage: Part 1. Journal of Political Economy, 81(4), Chicago. 813-846. (https://www.amherst.edu/system...).
 
2.
Becker, G. S. (1990). Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. Warszawa: Wydawnictwo PWN. Translated by H. & K. Hegemejer, ISBN 83-01-08520-7.
 
3.
Becker, G. S. (1991). A treatise on the family. Cambridge: Harvard University Press.
 
4.
Bulatao, R. A. (1981). Values and Disvalues of Children in Successive.
 
5.
Childbearing Decisions. Demography, 18 (1), 1-25, ISSN: 0070-3370. (Print), ISSN 1533-7790 (Online).
 
6.
Giza-Poleszczuk, A. (1993). Rodzina i system społeczny, Studia socjologiczne, Warszawa, ISSN 0039-3371.
 
7.
Giza-Poleszczuk. A. (2005). Rodzina a system społeczny. Reprodukcja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, ISBN 8323502242.
 
8.
Grzeszczyk, E. (2005). Pojedyncze profesjonalistki, ”Single Proffesional Women” w Polsce i na świecie, Kultura i społeczeństwo, 2, 199–226, ISSN 0023-5172. ISBN 0-674-90698-5 (acid-free paper) (cloth), ISBN 0-674-90699-3.
 
9.
Kwak, A. (2005). Rodzina w dobie przemian: małżeństwo i kohabitacja. Warszawa: Wydawnictwo Żak, ISBN 83-89501-25-2.
 
10.
Slany, K.(2002). Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków: Wydawnictwo Nomos, ISBN 83-88508-31-8.
 
11.
Such-Pyrgiel, M. (2012). System wartości osób żyjących w pojedynkę w świetle wyników badań własnych, Academic Journal of Sociology 7/2012, Warszawa: Wydawnictwo UKSW, pp. 77–91, ISSN 2299-2367.
 
12.
Such-Pyrgiel, M. (2013). Sylwetka społeczno-demograficzna osób żyjących w pojedynkę –  raport z badań na fenomenem singli, Journal of Modern Science, 2/17/2013, Józefów: Wydawnictwo WSGE, pp. 513–533, ISSN 1734-2031.
 
13.
Such-Pyrgiel, M. (2014). Th e lifestyles of single people in Poland, Procedia  Social and Behavioral Sciences, 109, 198–204, DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.12.444. Elsevier 2nd World Conference on Business Economics and Management. (http://www.sciencedirect.com/s...).
 
14.
Żurek, A. (2008). Single. Żyjąc w pojedynkę, Poznań: Wydawnictwo UAM, ISSN 0554-8225, ISBN 978-83-232188-9-0.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top