NAUKI SPOŁECZNE
Europa – Wspólnota wartości. Współczesne rozumienie idei i dziedzictwa Alcide De Gasperi
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
 
 
Data nadesłania: 06-06-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-06-2021
 
 
Data akceptacji: 01-07-2021
 
 
Data publikacji: 28-07-2021
 
 
Autor do korespondencji
Iwona Barbara Florek   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
 
 
JoMS 2021;46(1):325-336
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Rozwój społeczno-gospodarczy, postęp technologiczny powinien następować w dziejach cywilizacji nie zapominając o dziedzictwie historycznym, społecznym czy kulturowym i wspólnych wartościach. Celem artykułu jest ukazanie idei jakie przyświecały włoskiemu mężowi stanu Alcide De Gasperi oraz jego wizji przyszłej Europy i skonfrontowanie tego z aktualnym ładem oraz potrzebami panującymi na starym kontynencie.

Materiał i metody:
Metodą badawczą wykorzystaną w tekście jest analiza źródeł w postaci przemówień A. De Gasperi, oryginalnych listów które zostały zdigitalizowane i otwarte dla szerokiej publiczności w 2019 roku dzięki włoskiemu, narodowemu programowi wydania cyfrowego korespondencji Alcide De Gasperi oraz liczne komentarze historyków, politologów i ekonomistów.

Wyniki:
W wyniku analizy zebranego materiału przedstawiono sylwetkę i wartości jakimi kierował się ten włoski mąż stanu. Z uwagi na obszerność materiałów źródłowych Autor skupił się na aspektach związanych z nową, jak na ówczesne czasy, wizją zjednoczonej Europy, jego określeniem ładu gospodarczego w powojennych Włoszech łączącego liberalny kapitalizm z gospodarką społeczną oraz duchowym elemencie natury De Gasperi i jego głęboką religijność.

Wnioski:
Plan Europy „zjednoczonej w pokoju” zaproponowany przez Alcide De Gasperi pozostaje nadal aktualny. Po wiekach wojen między krajami europejskimi podjęto ważne kroki w kierunku integracji: od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali po projekt konstytucji. Budowa zjednoczonej Europy i Sojuszu Atlantyckiego zapoczątkowały nowy rozdział w historii „starego kontynentu” i całego świata: mogą one dziś wnieść istotny wkład w decydowanie o przyszłości, o układzie sił i równowadze na arenie międzynarodowej.

 
REFERENCJE (14)
1.
Florkowska-Frančić, H. (2013). Ewolucja głosowań federalnych w Szwajcarii w latach 1848–2010. W: B. Wiśniewska-Paź (red.), Współczesna demokracja bezpośrednia. Dialog polsko-szwajcarski, Kraków: Wydawnictwo Aureus.
 
2.
Green, T.H. (2011). The Resistance to Minarets in Europe, „Journal of Church and State”, Vol. 52, No. 4.
 
3.
Jetten, J., Mols, F., Postnes, T. (2015). Relative Deprivation and Relative Wealth Enhances Anti-Immigrant Sentiments: The V-Curve Re-Examined. W: „PLOS ONE”, October 13.
 
4.
Linder, W. (2011). Blaski i cienie demokracji bezpośredniej. W: Demokracja bezpośrednia. Szwajcarska demokracja modelem dla XXI wieku?, Warszawa: Semper.
 
5.
Piguet, E. (2006). Einwanderungsland Schweiz. Fünf Jahrzehnte halb geöffnete Grenzen, Bern–Stuttgart–Wien: Haupt Verlag.
 
6.
Porębski, A. (2009). Spór o budowę minaretów w Szwajcarii – przyczynek do dialogu muzułmańsko-chrześcijańskiego. W: T. Paleczny, M. Banaś (red.), Dialog na pograniczach kultur i cywilizacji, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
7.
Porębski, A. (2010). Wielokulturowość Szwajcarii na rozdrożu, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
8.
Porębski, A. (2012). Zróżnicowanie religijne Szwajcarii. Problem muzułmanów. W: M. Bieńkowska, A. Sadowski (red.), Polityka wielokulturowości a migracje, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 
9.
Stadler, H. (2021). Landsgemeinde. W: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), https://hls-dhs-dss.ch/de/arti....
 
10.
Strijbis, O., Polavieja, J. (2018). Immigrants against immigration: Competition, identity and immigrants vote on free movement in Switzerland. W: „Electoral Studies”, No. 56.
 
11.
Vatter, A. (2011). Demokracja bezpośrednia w Szwajcarii: historia, debaty i skutki. W: Demokracja bezpośrednia. Szwajcarska demokracja modelem dla XXI wieku?, Warszawa: Semper.
 
12.
Magliulo A. (2019). Recenzja wydawnicza do Zeszytów degasperiańskich do historii współczesnych Włoch, t. 7, P.L. Ballini (red.), Soveria Mannelli: Fundacja De Gasperi, Rubbettino.
 
13.
Sitek, M. (2007). Rozważania filozoficzno-społeczne Marii Romany De Gasperi. Józefów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej.
 
14.
Zamgani S. (2012). IDEE. Alcide maestro d’economia, https://www.avvenire.it/agora/... (dostęp: 31.05.2021).
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top