NAUKI SPOŁECZNE
Kampania wyborcza na urząd Prezydenta Warszawy w wyborach samorządowych 2018 r. w kontekście teorii dramaturgicznej E. Goffmana, na przykładzie kandydatów Patryka Jakiego i Rafała Trzaskowskiego
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 
 
Data nadesłania: 09-02-2021
 
 
Data akceptacji: 16-03-2021
 
 
Data publikacji: 28-07-2021
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Zambrzycka-Papuda   

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 
 
JoMS 2021;46(1):337-353
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Ukazanie kampanii prezydenckiej z perspektywy teorii dramaturgicznej E. Goffmana z ujęciem wykorzystania technik kreowania wizerunku. Wyszczególnione zostały wybrane metody kreowania wizerunku i zestawione z elementami kampanii prezydenckiej na urząd prezydenta warszawy R. Trzaskowskiego i P. Jakiego. Zabieg ten miał na celu ukazanie polityków jako aktorów, którzy wykorzystują atrybuty teatralne i okreśłonego zabiegi w celu uzyskania zamierzonego efektu kreowania wizerunku.

Materiał i metody:
Wykorzystane zostały wybrane materiały z kampanii prezydenckiej i przeanalizowane metodą analizy treści.

Wyniki:
Politycy wykorzystali określone metody kreowania wizerunku podczas kampanii w celu wywołania określonego wrażenia u wyborców. Zachowanie aktorów jest starannie przygotowane i wszystkie elementy sceniczne są wykorzystane podczas kampanii: scena, aktorzy, kulisy, rekwizyty.

Wnioski:
Politycy podczas kampanii prezydenckiej wykorzystywali wybrane techniki kreowania wizerunku w celu ukazania siebie w określony sposób, który będzie odpowiedzią na oczekiwania wyborców.

 
REFERENCJE (21)
1.
Cialdini, R. (2004). Wywieranie wpływu na ludzi: teoria i praktyka, Gdańsk: Wydawnictwo GWP. ISBN 8387957526.
 
2.
Cwalina, W., Falkowski, A. (2005). Marketing polityczny: perspektywa psychologiczna, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. ISBN 8389574764.
 
3.
Ćwiklińska-Surdyk, D., Surdyk, A. (2013). Człowiek jako aktor na scenie życia. Teorie G.H. Meada i E. Goffmana a narracyjne gry fabularne, „Homo Ludens” 1, s. 45–61. ISSN 20804555.
 
4.
Dobek-Ostrowska, B. (2005). Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. ISBN 8322925905.
 
5.
Giddens, A. (2012). Socjologia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301169565.
 
6.
Griffin, E. (2003). Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. ISBN 8389120143.
 
7.
Goffman, E. (2000). Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa: Wydawnictwo KR. ISBN 8386989777.
 
8.
Goffman, E. (2006). Rytuał interakcyjny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301146818.
 
9.
Hałas, E. (2007). Symbole i społeczeństwo: szkice z socjologii interpretacyjnej, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. ISBN 9788323503415.
 
10.
Hałas, E. (2006), Interakcjonizm symboliczny. Społeczny kontekst znaczeń, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301145903.
 
11.
Heywood, A. (2009). Politologia, Warszawa: PWN. ISBN 9788301147785.
 
12.
Łebkowski, M. (2009), E-wizerunek. Internet jako narzędzie kreowania image’u w biznesie, Gliwice: Helion. ISBN 9788324621859.
 
13.
Maciejowski, T. (2003). Narzędzia skutecznej promocji w Internecie, Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 8388597892.
 
14.
Mazur, M. (2002). Marketing polityczny: studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 830113755X.
 
15.
McLuhan, M. (2004). Zrozumieć media: przedłużenia człowieka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. ISBN 8320428955.
 
16.
McQuail, D. (2007). Teoria komunikowania masowego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301151539.
 
17.
Mrozowski, M. (2001). Media masowe: władza, rozrywka i biznes, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr. ISBN 8388766023.
 
18.
Szacka, B. (2008). Wstęp do socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa. ISBN 9788374590617.
 
19.
Turner, J. H. (2004a). Struktura teorii socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301140720.
 
20.
Turner, J. H. (2004b). Socjologia. Koncepcja i ich zastosowanie, Warszawa: Zysk i S-ka. ISBN 8371504594.
 
21.
Ziółkowski, J. (2007). Socjotechnika autorytetu politycznego, Warszawa: Wydawnictwo ASPRA-JR. ISBN 9788375450934.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top