SOCIAL SCIENCES
The election campaign for the office of the Mayor of Warsaw in the 2018 local government elections in the context of E. Goffman's dramatic theory, on the example of candidates from Patryk Jaki and Rafał Trzaskowski.
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 
 
Submission date: 2021-02-09
 
 
Acceptance date: 2021-03-16
 
 
Publication date: 2021-07-28
 
 
Corresponding author
Katarzyna Zambrzycka-Papuda   

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 
 
JoMS 2021;46(1):337-353
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
Presentation of the presidential campaign from the perspective of E. Goffman's dramatic theory with the use of image creation techniques.Selected methods of creating the image were listed and juxtaposed with elements of the presidential campaign for the office of the president of Warsaw, R. Trzaskowski and P. Jaki. This operation was aimed at showing politicians as actors who use theatrical attributes and certain treatments in order to achieve the intended effect of creating an image.

Material and methods:
Selected materials from the presidential campaign were used and analyzed using the content analysis method.

Results:
Politicians used specific image-building methods during the campaign to create a specific impression on voters. The actors' behavior is carefully prepared and all stage elements are used during the campaign: stage, actors, backstage, props.

Conclusions:
During the presidential campaign, politicians used selected image-building techniques in order to present themselves in a specific way that would respond to voters' expectations.

 
REFERENCES (21)
1.
Cialdini, R. (2004). Wywieranie wpływu na ludzi: teoria i praktyka, Gdańsk: Wydawnictwo GWP. ISBN 8387957526.
 
2.
Cwalina, W., Falkowski, A. (2005). Marketing polityczny: perspektywa psychologiczna, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. ISBN 8389574764.
 
3.
Ćwiklińska-Surdyk, D., Surdyk, A. (2013). Człowiek jako aktor na scenie życia. Teorie G.H. Meada i E. Goffmana a narracyjne gry fabularne, „Homo Ludens” 1, s. 45–61. ISSN 20804555.
 
4.
Dobek-Ostrowska, B. (2005). Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. ISBN 8322925905.
 
5.
Giddens, A. (2012). Socjologia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301169565.
 
6.
Griffin, E. (2003). Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. ISBN 8389120143.
 
7.
Goffman, E. (2000). Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa: Wydawnictwo KR. ISBN 8386989777.
 
8.
Goffman, E. (2006). Rytuał interakcyjny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301146818.
 
9.
Hałas, E. (2007). Symbole i społeczeństwo: szkice z socjologii interpretacyjnej, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. ISBN 9788323503415.
 
10.
Hałas, E. (2006), Interakcjonizm symboliczny. Społeczny kontekst znaczeń, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301145903.
 
11.
Heywood, A. (2009). Politologia, Warszawa: PWN. ISBN 9788301147785.
 
12.
Łebkowski, M. (2009), E-wizerunek. Internet jako narzędzie kreowania image’u w biznesie, Gliwice: Helion. ISBN 9788324621859.
 
13.
Maciejowski, T. (2003). Narzędzia skutecznej promocji w Internecie, Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 8388597892.
 
14.
Mazur, M. (2002). Marketing polityczny: studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 830113755X.
 
15.
McLuhan, M. (2004). Zrozumieć media: przedłużenia człowieka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. ISBN 8320428955.
 
16.
McQuail, D. (2007). Teoria komunikowania masowego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301151539.
 
17.
Mrozowski, M. (2001). Media masowe: władza, rozrywka i biznes, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr. ISBN 8388766023.
 
18.
Szacka, B. (2008). Wstęp do socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa. ISBN 9788374590617.
 
19.
Turner, J. H. (2004a). Struktura teorii socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301140720.
 
20.
Turner, J. H. (2004b). Socjologia. Koncepcja i ich zastosowanie, Warszawa: Zysk i S-ka. ISBN 8371504594.
 
21.
Ziółkowski, J. (2007). Socjotechnika autorytetu politycznego, Warszawa: Wydawnictwo ASPRA-JR. ISBN 9788375450934.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top