KOMPETENCJE MIĘDZYKULTUROWE A WYKSZTAŁCENIE POLSKICH EMIGRANTÓW W ANGLII
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS Lublin
 
 
Data nadesłania: 04-12-2017
 
 
Data akceptacji: 15-02-2018
 
 
Data publikacji: 19-04-2018
 
 
Autor do korespondencji
Mariusz Korczyński   

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS Lublin, Bystrzejowice Pierwsze 112, 21-050 Piaski, Polska
 
 
JoMS 2018;36(1):93–112
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badań była próba wykazania zależności między poziomem przyswojenia najważniejszych kompetencji międzykulturowych a wykształceniem badanych osób.

Materiał i metody:
Badaniami objęto 123 Polaków pracujących w południowo-zachodniej Anglii. Badania przeprowadzono metodą sondażową z technika ankietową oraz narzędziem badawczym własnej konstrukcji.

Wyniki:
Jak wykazały badania poziom przyswojenia analizowanych szczegółowych oraz węzłowych kompetencji międzykulturowych jest uzależniony od rodzaju wykształcenia badanych Polaków przebywających na emigracji zarobkowej w Anglii. Najwyższym dobrym poziomem przyswojenia analizowanych kompetencji wykazali się badani z wykształceniem wyższym i średnim. Najniższym zaś badani z wykształceniem zasadniczym.

Wnioski:
Zachodzi konieczność edukacji międzykulturowej wszystkich uczestników procesu edukacyjnego, niezależnie od jego poziomu (wyższy, średni, zawodowy). W programach wszystkich realizowanych przedmiotów powinny znaleźć się efekty kształcenia z zakresu kompetencji miękkich czyli społecznych, międzykulturowych. Bowiem jak wykazują badania aż zdecydowana większość kompetencji determinujących osiąganie ponadprzeciętnych efektów w pracy ma charakter właśnie takich kompetencji. Treści takie można wprowadzać w ramach samodzielnego przedmiotu albo w trakcie realizacji poszczególnych przedmiotów.

 
REFERENCJE (15)
1.
Bolten, J. (2006). Interkulturowa kompetencja, przeł. B. Andrzejewski, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. ISBN 8323216401.
 
2.
Cherniss C. (2000). Social and emotional competence in the workplace. W: R. Bar-On, J. D.A. Parker (red.). The handbook of emotional intelligence. San Francisco. Jossey: Bass Inc. Publisher, s. 433–458.
 
3.
Goleman, D. (1997). Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media Rodzina. ISBN 8385594469.
 
4.
Iles P. (1995). Learning to work with difference. „Personal Review”, t. 24(6), s. 44–60. ISSN 0048-3486.
 
5.
Korczyński, M. (2016a). Międzykulturowe kompetencje pracobiorców wielokulturowego rynku pracy w opinii polskich pracowników firm angielskich. Józefów: Wydawnictwo WSGE, t. 3/30, s. 103–132. ISSN 1734-2031.
 
6.
Korczyński, M. (2016b). Kompetencje międzykulturowe a sukces zawodowy polskich pracowników w Anglii, „ANNALES UMCS”, Sectio J., t. 29, nr 4, s. 79–96. ISSN 0867-2040.
 
7.
Korczyński, M. (2017). Międzykulturowe kompetencje komunikowania się polskich emigrantów zarobkowych w Anglii a ich poczucie sukcesu zawodowego, „ANNALES UMCS”, Sectio J., t. 30, nr 2, s. 67–82. ISSN 0867-2040.
 
8.
Magala, S. (2011). Kompetencje międzykulturowe, Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788326414763.
 
9.
Maznevski, M.L. (1994). Understanding our differences: performance in decision-making groups with diverse members, „Human Relations”, t. 47, nr 5, s. 531–552. ISSN 0018-7267.
 
10.
Mazur, B. (2012). Kompetencje międzykulturowe w opinii podlaskich menedżerów, „Współczesne Zarządzanie”, nr 1, s. 182–191. ISSN 1643-5494.
 
11.
Nikitorowicz, J. (2009). Edukacja regionalna i międzykulturowa, seria Pedagogika wobec współczesności, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne. ISBN: 9788360501092.
 
12.
Skórska, A. (2012). Wykształcenie jako determinanta zatrudnienia młodzieży w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. W: A. Zagórowska (red.), Perspektywy młodzieży. Młodzież w perspektywie. Region – Polska – Europa - Świat , cz. I Młodzież a edukacja i rynek pracy, „Studia i Monografie” z. 317, Opole: Politechnika Opolska. ISSN 1429-6063.
 
13.
Sobecki, M. (2016). Komunikacja międzykulturowa w perspektywie pedagogicznej, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”. ISBN 9788365231123.
 
14.
Spitzberg, B. & Changnon, G. (2009). Conceptualizing intercultural competence. W: D.K. Deardorff (red.), The SAGE Handbook of Intercultural Competence, Thousand Oaks, CA: Sage, s. 2–52.
 
15.
Sztompka, P. (2010). Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. ISBN 9788324018956.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031