PL EN
The right to education in intercultural societies. The judges, the legislation and the govering of migratory flows
 
Więcej
Ukryj
1
Libera Università Mediterranea a Casamassima/Bari – Italy
 
 
Data publikacji: 19-04-2018
 
 
JoMS 2018;36(1):113-123
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Migracja jest jednym ze zjawisk współczesnego świata, nasilającym się przede wszystkim w Europie. Krajem narażonym na największe przypływy imigrantów są Włochy. Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie zagadnień związanych z falami migracyjnymi oraz łączącymi się z tym zjawiskiem problemami prawnymi i sądowymi. Szczególna część artykułu została poświęcona migracji i jej problemom we Włoszech.
 
REFERENCJE (4)
1.
Geertz C., (1987), Interpretazioni di culture. Bologna : Il Mulino. ISBN 9788815012784.
 
2.
MIUR, Gli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano a.s. 2015/2016.
 
3.
The United Nations Migrant Workers Convention, the final report of the 1994 International Conference on Population and Development (principle 12).
 
4.
The 2000 Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin (para. 12).
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top