Inspekcja Weterynaryjna w systemie bezpieczeństwa żywności w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
National Veterinary Research Institute, Puławy, Poland
 
2
Department of Criminalistics and Forensic Medicine, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland
 
3
Department of Pathophysiology, Forensic Veterinary Medicine and Administration University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 
4
Centre for Veterinary Sciences Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland.
 
 
Data nadesłania: 14-07-2017
 
 
Data akceptacji: 06-12-2017
 
 
Data publikacji: 27-01-2018
 
 
Autor do korespondencji
Ireneusz Sławomir Sołtyszewski   

Department of Criminalistics and Forensic Medicine, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland, ul. Oczapowskiego 2, 10-709 Olsztyn, Polska
 
 
JoMS 2017;35(4):221-234
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy jest analiza działalności Inspekcji Weterynaryjnej (IW), prezentując jej rolę i skuteczność w dziedzinie bezpieczeństwa i jakości żywności.

Materiał i metody:
Analiza wykazała, że VI wykonuje ochronę zdrowia zwierząt i weterynaryjną ochronę zdrowia publicznego. Organ jest zobowiązany do nadzorowania bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego na etapach produkcji, wprowadzania do obrotu i sprzedaży bezpośredniej. Środki kontrolne obejmują również zdrowie zwierząt rozmnażających i jej jakość zdrowotną.

Wyniki:
Inspekcje weterynaryjne obejmują również przepisy o ochronie zwierząt, zasady identyfikacji zwierząt i ich rejestrację oraz transport zwierząt. Ponadto ciało nakłada wymogi weterynaryjne na hodowle zwierząt. Wykazano, że VI monitoruje również nielegalne substancje, pozostałości chemiczne, biologiczne i medyczne, jak również skażenia radioaktywne zwierzętami i drobiem oraz handel i objętość weterynaryjnych produktów leczniczych.

Wnioski:
Kompetencje IW umożliwiają organowi skuteczne wykonywanie ustawowych obowiązków. Jednakże dziedzina, w której działa VI, nie obejmuje wszystkich podmiotów gospodarczych łańcucha żywnościowego. Stwarza to wyzwania dla kompleksowego nadzoru nad produkcją i dystrybucją żywności i sugeruje, że obecnie proponowana koncepcja Krajowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności zwiększy skuteczność środków kontrolnych w odniesieniu do tego nowego ciała w porównaniu z VI.

 
REFERENCJE (14)
1.
Babińska, I., Szarek, J., Felsmann, M.Z., Kowalski, I.M., Przeździecka, D., Mieszczyński, T. (2007). Ewolucja polskich regulacji prawnych przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach. w: M.Z. Felsmann, J. Szarek, M. Felsmann (red.), Dawna medycyna i weterynaria (s. 243-253). Chełm: Wyd. Muzeum Ziemi Chełmińskiej. ISBN 83-919037-4-5.
 
2.
Bakuła, T. Lis, Ł. Ordoński, Z. (2011). Bezpieczeństwo w pracy lekarza weterynarii. Dobra Praktyka Weterynaryjna „Życiu weterynaryjnym” tom 86 (4), s. 265-269. ISSN 0137-6810.
 
3.
Boć, J. (2010). Kontrola prawna administracji. (w:) J. Boć (red), Prawo administracyjne (s. 234-389) Wydawnictwo Kolonia Limited,. ISBN 978-83-60631-53-9.
 
4.
Dobkowski, J. (2007). Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży (s. 185). Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 8375260754.
 
5.
Kwiatek, K., Kowalczyk, E. (2010). Wytyczne Kodeksu Żywnościowego w zakresie funkcjonowania analizy ryzyka w bezpieczeństwie żywności do wdrożenia przez odpowiednie organy władzy państwowej, ,,Życie Weterynaryjne” tom 85 (3), s. 246-249. ISSN 0137-6810. ISSN 0137-6810.
 
6.
Jagielski, J. (2012) Rola administracji publicznej (s. 12) .Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis ISBN 978-83-7806-390-2.
 
7.
Lang, J. (2015) Podstawowe pojęcia teoretyczne w nauce prawa administracyjnego. (w:) M. Wierzbowski (red) Prawo administracyjne (s. 35). Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN. ISBN: 978-83-264-8437-7.
 
8.
Lisiowska, M., Markowska-Daniel, I., Związek, J. (2011). Wybrane regulacje prawne dotyczące zwalczana afrykańskiego pomoru świń. ,,Życie Weterynaryjne”, tom 86 (12), s. 946-948. ISSN 0137-6810.
 
9.
Pejsak, Z. (2016). Laboratoryjna identyfikacja czynników etiologicznych chorób zakaźnych świń. ,,Życie Weterynaryjne”, tom 91 (7), s. 500-503. ISSN 0137-6810.
 
10.
Pejsak, Z., Woźniakowski, G., Śmietanka, K., Ziętek-Barszcz, A., Bocian, Ł., Frant, M., Niemczuk, K. (2017) Przewidywany rozwój sytuacji epizootycznej w zakresie afrykańskiego pomoru świń w Polsce, ,,Życie Weterynaryjne” tom 92, (4), s. 255-259. ISSN 0137-6810.
 
11.
Rudy, M., Kapusta M. (2005) Graniczna kontrola weterynaryjna – procedury administracyjne. Część I, ,,Życie Weterynaryjne” tom 80 (8), s. 465. ISSN 0137-6810.
 
12.
Rudy, M. (2013) Założenia do projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii ,,Życie Weterynaryjne” tom 88 (8), s. 613-614. ISSN 0137-6810.
 
13.
Zimmermann J. (2016). Prawo administracyjne, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer. ISBN: 978-83-8092-336-2.
 
14.
Związek J. 2011. Aktualna sytuacja epizootyczna afrykańskiego pomoru świń oraz dane na temat jego zwalczania. ,,Życie Weterynaryjne”, tom 86 (10), s.766-770. ISSN 0137-6810.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top