Inspekcja Weterynaryjna w systemie bezpieczeństwa żywności w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
National Veterinary Research Institute, Puławy, Poland
2
Department of Criminalistics and Forensic Medicine, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland
3
Department of Pathophysiology, Forensic Veterinary Medicine and Administration University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
4
Centre for Veterinary Sciences Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Ireneusz Sławomir Sołtyszewski   

Department of Criminalistics and Forensic Medicine, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland, ul. Oczapowskiego 2, 10-709 Olsztyn, Polska
Data nadesłania: 14-07-2017
Data akceptacji: 06-12-2017
Data publikacji: 27-01-2018
 
JoMS 2017;35(4):221–234
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy jest analiza działalności Inspekcji Weterynaryjnej (IW), prezentując jej rolę i skuteczność w dziedzinie bezpieczeństwa i jakości żywności.

Materiał i metody:
Analiza wykazała, że VI wykonuje ochronę zdrowia zwierząt i weterynaryjną ochronę zdrowia publicznego. Organ jest zobowiązany do nadzorowania bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego na etapach produkcji, wprowadzania do obrotu i sprzedaży bezpośredniej. Środki kontrolne obejmują również zdrowie zwierząt rozmnażających i jej jakość zdrowotną.

Wyniki:
Inspekcje weterynaryjne obejmują również przepisy o ochronie zwierząt, zasady identyfikacji zwierząt i ich rejestrację oraz transport zwierząt. Ponadto ciało nakłada wymogi weterynaryjne na hodowle zwierząt. Wykazano, że VI monitoruje również nielegalne substancje, pozostałości chemiczne, biologiczne i medyczne, jak również skażenia radioaktywne zwierzętami i drobiem oraz handel i objętość weterynaryjnych produktów leczniczych.

Wnioski:
Kompetencje IW umożliwiają organowi skuteczne wykonywanie ustawowych obowiązków. Jednakże dziedzina, w której działa VI, nie obejmuje wszystkich podmiotów gospodarczych łańcucha żywnościowego. Stwarza to wyzwania dla kompleksowego nadzoru nad produkcją i dystrybucją żywności i sugeruje, że obecnie proponowana koncepcja Krajowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności zwiększy skuteczność środków kontrolnych w odniesieniu do tego nowego ciała w porównaniu z VI.

 
REFERENCJE (14)
1.
Babińska, I., Szarek, J., Felsmann, M.Z., Kowalski, I.M., Przeździecka, D., Mieszczyński, T. (2007). Ewolucja polskich regulacji prawnych przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach. w: M.Z. Felsmann, J. Szarek, M. Felsmann (red.), Dawna medycyna i weterynaria (s. 243-253). Chełm: Wyd. Muzeum Ziemi Chełmińskiej. ISBN 83-919037-4-5.
 
2.
Bakuła, T. Lis, Ł. Ordoński, Z. (2011). Bezpieczeństwo w pracy lekarza weterynarii. Dobra Praktyka Weterynaryjna „Życiu weterynaryjnym” tom 86 (4), s. 265-269. ISSN 0137-6810.
 
3.
Boć, J. (2010). Kontrola prawna administracji. (w:) J. Boć (red), Prawo administracyjne (s. 234-389) Wydawnictwo Kolonia Limited,. ISBN 978-83-60631-53-9.
 
4.
Dobkowski, J. (2007). Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży (s. 185). Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 8375260754.
 
5.
Kwiatek, K., Kowalczyk, E. (2010). Wytyczne Kodeksu Żywnościowego w zakresie funkcjonowania analizy ryzyka w bezpieczeństwie żywności do wdrożenia przez odpowiednie organy władzy państwowej, ,,Życie Weterynaryjne” tom 85 (3), s. 246-249. ISSN 0137-6810. ISSN 0137-6810.
 
6.
Jagielski, J. (2012) Rola administracji publicznej (s. 12) .Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis ISBN 978-83-7806-390-2.
 
7.
Lang, J. (2015) Podstawowe pojęcia teoretyczne w nauce prawa administracyjnego. (w:) M. Wierzbowski (red) Prawo administracyjne (s. 35). Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN. ISBN: 978-83-264-8437-7.
 
8.
Lisiowska, M., Markowska-Daniel, I., Związek, J. (2011). Wybrane regulacje prawne dotyczące zwalczana afrykańskiego pomoru świń. ,,Życie Weterynaryjne”, tom 86 (12), s. 946-948. ISSN 0137-6810.
 
9.
Pejsak, Z. (2016). Laboratoryjna identyfikacja czynników etiologicznych chorób zakaźnych świń. ,,Życie Weterynaryjne”, tom 91 (7), s. 500-503. ISSN 0137-6810.
 
10.
Pejsak, Z., Woźniakowski, G., Śmietanka, K., Ziętek-Barszcz, A., Bocian, Ł., Frant, M., Niemczuk, K. (2017) Przewidywany rozwój sytuacji epizootycznej w zakresie afrykańskiego pomoru świń w Polsce, ,,Życie Weterynaryjne” tom 92, (4), s. 255-259. ISSN 0137-6810.
 
11.
Rudy, M., Kapusta M. (2005) Graniczna kontrola weterynaryjna – procedury administracyjne. Część I, ,,Życie Weterynaryjne” tom 80 (8), s. 465. ISSN 0137-6810.
 
12.
Rudy, M. (2013) Założenia do projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii ,,Życie Weterynaryjne” tom 88 (8), s. 613-614. ISSN 0137-6810.
 
13.
Zimmermann J. (2016). Prawo administracyjne, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer. ISBN: 978-83-8092-336-2.
 
14.
Związek J. 2011. Aktualna sytuacja epizootyczna afrykańskiego pomoru świń oraz dane na temat jego zwalczania. ,,Życie Weterynaryjne”, tom 86 (10), s.766-770. ISSN 0137-6810.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031