VETERINARY INSPECTION IN THE FOOD SAFETY SYSTEM IN POLAND
 
More details
Hide details
1
National Veterinary Research Institute, Puławy, Poland
 
2
Department of Criminalistics and Forensic Medicine, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland
 
3
Department of Pathophysiology, Forensic Veterinary Medicine and Administration University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 
4
Centre for Veterinary Sciences Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland.
 
 
Submission date: 2017-07-14
 
 
Acceptance date: 2017-12-06
 
 
Publication date: 2018-01-27
 
 
Corresponding author
Ireneusz Sławomir Sołtyszewski   

Department of Criminalistics and Forensic Medicine, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland, ul. Oczapowskiego 2, 10-709 Olsztyn, Polska
 
 
JoMS 2017;35(4):221-234
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The objective of this paper is to analyse the activities of the Veterinary Inspection (VI) while presenting its role and operational efficacy in the domain of food safety and quality.

Material and methods:
The analysis has demonstrated that the VI executes animal health protection and veterinary protection of public health. The authority is obliged to supervise the safety of animal-origin food products at the stages of production, marketing and direct sales. Its control measures also cover the health of reproduction animals and its health quality.

Results:
The Veterinary Inspections also cover animal protection regulations, rules for animal identification and registration, and the transport of animals. Furthermore, the body imposes veterinary requirements on animal farms. It has been demonstrated that the VI also monitors illegal substances, chemical, biological and medical product residues as well as radioactive contamination in animals and poultry, and the trade and volumes of veterinary medicinal products.

Conclusions:
The competencies of the VI enable the authority to effectively execute its statutory responsibilities. However, the domain in which the VI operates does not include all business entities of the food chain. This creates challenges for the comprehensive supervision of food production and distribution and suggests that the currently proposed concept of the National Food Safety Inspection will increase the efficacy of control measures on this new body in comparison with the VI.

 
REFERENCES (14)
1.
Babińska, I., Szarek, J., Felsmann, M.Z., Kowalski, I.M., Przeździecka, D., Mieszczyński, T. (2007). Ewolucja polskich regulacji prawnych przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach. w: M.Z. Felsmann, J. Szarek, M. Felsmann (red.), Dawna medycyna i weterynaria (s. 243-253). Chełm: Wyd. Muzeum Ziemi Chełmińskiej. ISBN 83-919037-4-5.
 
2.
Bakuła, T. Lis, Ł. Ordoński, Z. (2011). Bezpieczeństwo w pracy lekarza weterynarii. Dobra Praktyka Weterynaryjna „Życiu weterynaryjnym” tom 86 (4), s. 265-269. ISSN 0137-6810.
 
3.
Boć, J. (2010). Kontrola prawna administracji. (w:) J. Boć (red), Prawo administracyjne (s. 234-389) Wydawnictwo Kolonia Limited,. ISBN 978-83-60631-53-9.
 
4.
Dobkowski, J. (2007). Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży (s. 185). Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 8375260754.
 
5.
Kwiatek, K., Kowalczyk, E. (2010). Wytyczne Kodeksu Żywnościowego w zakresie funkcjonowania analizy ryzyka w bezpieczeństwie żywności do wdrożenia przez odpowiednie organy władzy państwowej, ,,Życie Weterynaryjne” tom 85 (3), s. 246-249. ISSN 0137-6810. ISSN 0137-6810.
 
6.
Jagielski, J. (2012) Rola administracji publicznej (s. 12) .Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis ISBN 978-83-7806-390-2.
 
7.
Lang, J. (2015) Podstawowe pojęcia teoretyczne w nauce prawa administracyjnego. (w:) M. Wierzbowski (red) Prawo administracyjne (s. 35). Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN. ISBN: 978-83-264-8437-7.
 
8.
Lisiowska, M., Markowska-Daniel, I., Związek, J. (2011). Wybrane regulacje prawne dotyczące zwalczana afrykańskiego pomoru świń. ,,Życie Weterynaryjne”, tom 86 (12), s. 946-948. ISSN 0137-6810.
 
9.
Pejsak, Z. (2016). Laboratoryjna identyfikacja czynników etiologicznych chorób zakaźnych świń. ,,Życie Weterynaryjne”, tom 91 (7), s. 500-503. ISSN 0137-6810.
 
10.
Pejsak, Z., Woźniakowski, G., Śmietanka, K., Ziętek-Barszcz, A., Bocian, Ł., Frant, M., Niemczuk, K. (2017) Przewidywany rozwój sytuacji epizootycznej w zakresie afrykańskiego pomoru świń w Polsce, ,,Życie Weterynaryjne” tom 92, (4), s. 255-259. ISSN 0137-6810.
 
11.
Rudy, M., Kapusta M. (2005) Graniczna kontrola weterynaryjna – procedury administracyjne. Część I, ,,Życie Weterynaryjne” tom 80 (8), s. 465. ISSN 0137-6810.
 
12.
Rudy, M. (2013) Założenia do projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii ,,Życie Weterynaryjne” tom 88 (8), s. 613-614. ISSN 0137-6810.
 
13.
Zimmermann J. (2016). Prawo administracyjne, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer. ISBN: 978-83-8092-336-2.
 
14.
Związek J. 2011. Aktualna sytuacja epizootyczna afrykańskiego pomoru świń oraz dane na temat jego zwalczania. ,,Życie Weterynaryjne”, tom 86 (10), s.766-770. ISSN 0137-6810.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top