PL EN
Historia ochrony prawnych interesów Skarbu Państwa w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 
 
Data publikacji: 30-09-2015
 
 
JoMS 2015;26(3):165-177
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Jedną z instytucji demokratycznego państwa Polskiego jest Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa. Jej zadaniem jest ochrona praw i interesów Państwa przed sądami i trybunałami krajowymi i międzynarodowymi. Taka instytucja w formie szczątkowej funkcjonowała już w okresie tzw. Pierwszej Rzeczypospolitej, kiedy to funkcjonował instygator, zadaniem którego była ochrona skarbca publicznego, w tym królewskiego. Pierwszym jednak organem sensu stricte procesowym była Prokuratoria Kró- lestwa Polskiego, utworzona na podstawie prawa carskiego w 1816 r. Jej ustrój wzorowany był na rozwiązaniach austriackich i w tym kształcie Prokuratoria Królestwa Polskiego przetrwała do 1915 roku. Kolejnym okresem funkcjonowania Prokuratorii był czas między dwiema wojnami światowymi w XX wieku. W 1919 r. powołano do życia Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej. Po drugiej wojnie światowej kontynuowano istnienie Prokuratorii aż do 1951 roku. Po zmianie ustroju w 1989 r. powrócono do idei przywrócenia Prokuratorii w Polsce. Podejmowane próby przywrócenia nie przynosiły jednak spodziewanego efektu. Względy polityczne i ambicjonalne różnych ugrupowań politycznych nie sprzyjały rzeczywistej realizacji zamiarów. Dopiero w 2005 r. została uchwalona ustawa, na podstawie której od 15 marca 2006 r. zaczął funkcjonować urząd pod nazwą Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top