Dzieci przewlekle chore w polskim systemie oświaty
 
Więcej
Ukryj
1
Wyzsza Szkola Gospodarki Euroregionalnej im Alcide De Gasperi
 
 
Data nadesłania: 26-02-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 22-06-2020
 
 
Data akceptacji: 21-07-2020
 
 
Data publikacji: 21-07-2020
 
 
Autor do korespondencji
Wioleta Wieczorek-Płochocka   

Wyzsza Szkola Gospodarki Euroregionalnej im Alcide De Gasperi
 
 
JoMS 2020;44(1):175-193
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Choroby przewlekłe są coraz częstszym zjawiskiem wśród dzieci i młodzieży i są poważnym problemem w kontekście możliwości rozwojowych uczniów na wszystkich szczeblach edukacji. Artykuł niniejszy ma na celu przeanalizowanie najważniejszych zagadnień związanych z funkcjonowaniem uczniów cierpiących na schorzenia przewlekłe w kontekście rozwiązań wypracowanych przez polski system edukacji. Jak wynika z przeprowadzonej analizy istnieje szereg zagrożeń wpływających negatywnie zarówno na kondycję fizyczną, jak i psychiczną uczniów przewlekle chorych. Polski system edukacyjny stara się odpowiadać na te zagrożenia, jednak nadal należy wprowadzać zmiany, które pozwolą na ich dalsze, efektywne redukowanie..Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie funkcjonowania dzieci cierpiących na choroby przewlekłe w kontekście rozwiązań proponowanych przez polski system edukacji. Aby zrealizować ten cel, artykuł zostanie podzielony na trzy zasadnicze części. Pierwsza z nich koncentrować się będzie na wyjaśnieniu, czym są choroby przewlekłe oraz jakie są ich podstawowe cechy. W części drugiej omówione zostaną podstawowe zagrożenia w kontekście możliwości rozwojowych dzieci przewlekle chorych. Najważniejsza i ostatnia część dotyczyć będzie sprawy zasadniczej, czyli przeanalizowania funkcjonowania dzieci przewlekle chorych w obrębie polskiego systemu edukacji.
 
REFERENCJE (18)
1.
Banach I., Soroka-Fedorczuk A. (red.) (2017), Dziecko w zdrowiu i chorobie. Wybrane problemy. Będzin: E-bookowo. ISBN 9788378597940.
 
2.
Banaszak, A. M. (2016). Równość szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowiska wiejskiego. Journal of Modern Science, 28(1), 105-124. ISSN 1734-2031.
 
3.
Bialic K. (2016), Wsparcie społeczne rodzin z dzieckiem przewlekle chorym, „Seminare: poszukiwania naukowo-pastoralne” t. 37, nr 1, s. 131–142, ISSN 1232-8766.
 
4.
Chodkowska M., Razem damy sobie radę. W drodze do zintegrowanego społeczeństwa, Warszawa: WSiP, Warszawa 2009. ISBN 9788302102394.
 
5.
Cytowska B., Winczur B. (2007), Dziecko chore. Zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. ISBN 9788373087804.
 
6.
Gogolin O. (2018) Obraz ludzi starszych w opinii dzieci w młodszym wieku szkolnym. Journal of Modern Science 37(2), 23–44, https://doi.org/10.13166/jms/8....
 
7.
Góralczyk E. (2009), Dziecko przewlekle chore. Psychologiczne aspekty funkcjonowania dziecka w szkole i przedszkolu, Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. ISBN 9788360475409.
 
8.
Krajewska A. (2016), Kryzys edukacyjny a trudności szkolne dziecka powodowane przetrwałymi odruchami, Journal of Modern Science 28(1), 127–140 http://www.jomswsge.com/Kryzys.... ISSN 1734-2031.
 
9.
Maciarz A. (1996), Dziecko długotrwale chore. Poradnik opiekuńczo-wychowawczy, Zielona Góra: Yerbum. ISBN 8390111446.
 
10.
Majewicz A., Majewicz P. (1998), Wychowanie i nauczanie indywidualne dziecka z przewlekłą chorobą układu oddechowego, „Życie Szkoły” nr 8, s. 462–467. ISSN 0137-7310.
 
11.
Markocka-Mączka K., Grabowski K., Taboła R. (2016), Choroby przewlekłe – problem XXI wieku, Lublin: NeuroCentrum. ISBN 9788361495673..
 
12.
Nowicka A. (2001), Psychospołeczna integracja dzieci przewlekle chorych w szkole podstawowej, Kraków: „Impuls”: „Poligrafia Salezjańska”. ISBN 8373080449.
 
13.
Ostrzyżek A. (2008), Jakość życia w chorobach przewlekłych. „Problemy Higieny Epidemiologicznej”, 89 (4).
 
14.
Pawlak R. (2012), Zdrowe odżywianie bez tajemnic: jak w gąszczu informacji o dietach zachować zdrowy rozsądek, Budy Zasłona: Fundacja Źródła Życia, Mszczonów. ISBN 9788362103287.
 
15.
Pietrzak B., Karkowski T. (2013), Zarządzanie personelem pielęgniarskim w podmiotach leczniczych. Zagadnienia wybrane, Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788326443442.
 
16.
Skotnicki A.B. (2012), Relacja lekarz-pacjent, „Medycyna Metaboliczna” nr 2. ISSN 1428-1430.
 
17.
Stawecka A. (2014), Obraz siebie. Projekcje twórcze w wytworach plastycznych dzieci przewlekle chorych, Kraków: Wyd. Uniw. Jagiellońskiego. ISBN 9788323336433..
 
18.
Uniewska A. (2013), O jakości pracy szkoły, Toruń: Wyd. Nauk. Uniwersytetu M. Kopernika. ISBN 9788323131731.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top