Chronic ill children in the Polish education system
 
More details
Hide details
1
Wyzsza Szkola Gospodarki Euroregionalnej im Alcide De Gasperi
 
 
Submission date: 2020-02-26
 
 
Final revision date: 2020-06-22
 
 
Acceptance date: 2020-07-21
 
 
Publication date: 2020-07-21
 
 
Corresponding author
Wioleta Wieczorek-Płochocka   

Wyzsza Szkola Gospodarki Euroregionalnej im Alcide De Gasperi
 
 
JoMS 2020;44(1):175-193
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstrakt Chronic diseases are now a very serious threat that is especially dangerous for students, no matter the level of education. The purpose of this article is to examine and analyze the most import ant issues related to the functioning of students suffering from chronic diseases In the context of solutions developed by the Polish education system. The analysis shows that there are a number of threats that negatively affect both the physical and mental condition of chronically ill students. The Polish system is trying to respond to these threats, however , the changes still need to be made, that will allow for their further effective reduction of these threats. The purpose of this article is to analyze the functioning of children suffering from chronic diseases in the context of solutions proposed by the Polish education system. To achieve this goal, the article will be divided into three main parts. The first of these will focus on explaining what chronic diseases are and what their basic features are. The second part will discuss the basic threats in the context of developmental possibilities of chronically ill children. The most important and final part will concern the main issue, i.e. analyzing the functioning of chronically ill children within the Polish education system.
 
REFERENCES (18)
1.
Banach I., Soroka-Fedorczuk A. (red.) (2017), Dziecko w zdrowiu i chorobie. Wybrane problemy. Będzin: E-bookowo. ISBN 9788378597940.
 
2.
Banaszak, A. M. (2016). Równość szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowiska wiejskiego. Journal of Modern Science, 28(1), 105-124. ISSN 1734-2031.
 
3.
Bialic K. (2016), Wsparcie społeczne rodzin z dzieckiem przewlekle chorym, „Seminare: poszukiwania naukowo-pastoralne” t. 37, nr 1, s. 131–142, ISSN 1232-8766.
 
4.
Chodkowska M., Razem damy sobie radę. W drodze do zintegrowanego społeczeństwa, Warszawa: WSiP, Warszawa 2009. ISBN 9788302102394.
 
5.
Cytowska B., Winczur B. (2007), Dziecko chore. Zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. ISBN 9788373087804.
 
6.
Gogolin O. (2018) Obraz ludzi starszych w opinii dzieci w młodszym wieku szkolnym. Journal of Modern Science 37(2), 23–44, https://doi.org/10.13166/jms/8....
 
7.
Góralczyk E. (2009), Dziecko przewlekle chore. Psychologiczne aspekty funkcjonowania dziecka w szkole i przedszkolu, Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. ISBN 9788360475409.
 
8.
Krajewska A. (2016), Kryzys edukacyjny a trudności szkolne dziecka powodowane przetrwałymi odruchami, Journal of Modern Science 28(1), 127–140 http://www.jomswsge.com/Kryzys.... ISSN 1734-2031.
 
9.
Maciarz A. (1996), Dziecko długotrwale chore. Poradnik opiekuńczo-wychowawczy, Zielona Góra: Yerbum. ISBN 8390111446.
 
10.
Majewicz A., Majewicz P. (1998), Wychowanie i nauczanie indywidualne dziecka z przewlekłą chorobą układu oddechowego, „Życie Szkoły” nr 8, s. 462–467. ISSN 0137-7310.
 
11.
Markocka-Mączka K., Grabowski K., Taboła R. (2016), Choroby przewlekłe – problem XXI wieku, Lublin: NeuroCentrum. ISBN 9788361495673..
 
12.
Nowicka A. (2001), Psychospołeczna integracja dzieci przewlekle chorych w szkole podstawowej, Kraków: „Impuls”: „Poligrafia Salezjańska”. ISBN 8373080449.
 
13.
Ostrzyżek A. (2008), Jakość życia w chorobach przewlekłych. „Problemy Higieny Epidemiologicznej”, 89 (4).
 
14.
Pawlak R. (2012), Zdrowe odżywianie bez tajemnic: jak w gąszczu informacji o dietach zachować zdrowy rozsądek, Budy Zasłona: Fundacja Źródła Życia, Mszczonów. ISBN 9788362103287.
 
15.
Pietrzak B., Karkowski T. (2013), Zarządzanie personelem pielęgniarskim w podmiotach leczniczych. Zagadnienia wybrane, Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788326443442.
 
16.
Skotnicki A.B. (2012), Relacja lekarz-pacjent, „Medycyna Metaboliczna” nr 2. ISSN 1428-1430.
 
17.
Stawecka A. (2014), Obraz siebie. Projekcje twórcze w wytworach plastycznych dzieci przewlekle chorych, Kraków: Wyd. Uniw. Jagiellońskiego. ISBN 9788323336433..
 
18.
Uniewska A. (2013), O jakości pracy szkoły, Toruń: Wyd. Nauk. Uniwersytetu M. Kopernika. ISBN 9788323131731.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top