Potential of vocational education in Opole - state and recommendations
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 
2
Uniwersytet Opolski
 
 
Submission date: 2020-02-04
 
 
Final revision date: 2020-05-13
 
 
Acceptance date: 2020-07-21
 
 
Publication date: 2020-07-21
 
 
Corresponding author
Bartosz Sobotka   

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 
 
JoMS 2020;44(1):151-173
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The aim of the article is to present recommendations for increasing the matching of vocational education offer with the needs of the labour market in the context of the situation of vocational education in Opole.

Material and methods:
The text is based on the results of a survey conducted using paper forms (PAPS).The survey involved 10 out of 13 institutions run by the Opole commune, where vocational education for young people is provided, including all technical schools and 3 basic vocational schools of first degree. The survey concerned the offer of the examined institutions and their contribution to meeting the needs of the labour market (number and structure of graduates). The respondents were asked to evaluate their educational resources. The research took into account the aspect of schools' cooperation with the social and economic environment, especially in terms of shaping their educational offer.

Results:
The results of the survey are the basis for formulating recommendations on strengthening the adjustment function of vocational education in Opole in terms of adapting the educational offer to the needs of the labour market

Conclusions:
The key recommendations include: support for didactic processes in the field of infrastructure, support for vocational schools in developing relations with enterprises and support for vocational schools in preparing vocational training offers.

 
REFERENCES (17)
1.
Badanie losów absolwentów szkół zawodowych 2015 – podsumowanie głównych wyników, Małopolskie Obserwatorium rozwoju regionalnego, Kraków 2016.
 
2.
Badanie systemu kształcenia zawodowego w Polsce. Raport z badania jakościowego wśród ekspertów, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2011.
 
3.
Chludziński M., Brosz K. i Bosak K. (2012), Raport: Szkolnictwo zawodowe i techniczne w Polsce. Fundacja Republikańska.
 
4.
Informacja o wynikach kontroli System szkolnictwa zawodowego, KNO.410.007.00.2015, NIK 2016.
 
5.
Kaliski M. (2015), Badanie losów absolwentów szkół zawodowych i wyższych województwa opolskiego w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II Raport z II fali badania: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.
 
6.
Kłosiewicz-Górecka U., (red.) (2011), Potrzeby pracodawców a rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach: Raport z badania pracodawców i analiza rynku pracy, Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. ISBN 9788361284260.
 
7.
Mazik-Gorzelańczyk M. (2006), Kształcenie zawodowe w Polsce w perspektywie zmian i potrzeb gospodarki, Warszawa: Friedrich-Ebert-Stiftung. Przedstawicielstwo w Polsce. ISBN 9788364062124.
 
8.
Mirski A. (2014), Zarządzanie wiedzą talentami oraz doskonalenie kadr w przedsiębiorstwie a uczenie się dorosłych, „Edukacja ustawiczna dorosłych”, 4/2014. ISSN 1507-6563.
 
9.
Polska 1989-2019. Społeczeństwo, gospodarka, kultura, Polski Instytut Ekonomiczny Warszawa, czerwiec 2019.
 
10.
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020, Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5250 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 1 lipca 2014 r.
 
11.
Saryusz-Wolski T. (2010), Czy ECVET może być wartością dodaną dla ECTS?, Cedefop, Linking credit systems and qualifications frameworks.
 
12.
Sobotka B. (2017), Outsourcing i offshoring w kontekście pozyskiwania inwestorów do gmin, Fundacja VCC, Lublin.
 
13.
Sobotka B. (2016), Value chain in education sector illustrated with an example of Vocational Competence Certificate System, „Forum Pedagogiczne” No 2/2. ISSN 2083-6325.
 
14.
Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. Załącznik do Uchwały Nr XXV/325/2012, Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r.
 
15.
Strategia rozwoju Opola w latach 2012-2020, uchwała Rada Miasta Opola nr XXXV/549/12 z dnia 18 grudnia 2012 roku.
 
16.
Usługi Biznesowe w Opolu. Publikacja przygotowana dla Urzędu Miasta Opole przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL), 2018.
 
17.
Wałachowski K., (red.) (2019), Uwarunkowania delokalizacji centralnych urzędów w Polsce, Kraków MPiT.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top